Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản

Cập nhật: 18/03/2022
Lượt xem: 2126


I. Lãnh đạo đơn vị

Giám đốc
ThS. Nguyễn Văn Đoàn

 


Phó Giám đốc

ThS. Viễn Ái Huy

Phó Giám đốc

ThS. Lê Hồng Vân
Liên hệ: 

Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản0243.9785422
 

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Nghiên cứu chiến lược phát triển và đề xuất cơ chế, chính sách về kinh tế trong lĩnh vực nhà ở, công sở và thị trường bất động sản phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ khoa học kinh tế trong lĩnh vực nhà ở, công sở và thị trường bất động sản; biên soạn tài liệu, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế, thông tin khoa học lĩnh vực kinh tế xây dựng và kinh tế nhà ở, thị trường bất động sản; thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực nhà ở, bất động sản, đầu tư xây dựng.

Viện Nhà ở và bất động sản có tư cách pháp nhân, có con dấu theo mẫu để giao dịch, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo sự ủy quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và các quy định của pháp luật liên quan.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển, cơ chế, chính sách, hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật về kinh tế và thị trường trong lĩnh vực nhà ở, công sở và thị trường bất động sản.

2.1.1. Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về lĩnh vực quản lý nhà ở, công sở và thị trường bất động sản;

2.1.2. Nghiên cứu, đề xuất các định hướng về phát triển nhà ở và thị trường bất động sản;

2.1.3. Nghiên cứu, phân tích các yếu tố cơ bản tạo ra sự biến động của thị trường và đề xuất các giải pháp nhằm bình ổn, điều tiết và thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường bất động sản;

2.1.4. Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách về kinh tế - tài chính trong đầu tư phát triển nhà ở, công sở và kinh doanh bất động sản; các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, kinh doanh bất động sản; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các dịch vụ công trong lĩnh vực nhà ở và công sở; cơ chế, chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách và người có thu nhập thấp;

2.1.5. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thu hút nguồn lực tham gia đầu tư phát triển và thúc đẩy thị trường nhà ở nói riêng và thị trường bất động sản nói chung; nghiên cứu đề xuất các hình thức đầu tư để phát triển nhà ở và công sở;

2.1.6. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản về xác định cơ cấu hàng hóa, cân đối cung - cầu;

2.1.7. Nghiên cứu, xây dựng các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản để báo cáo Viện hoặc báo cáo Bộ;

2.1.8. Nghiên cứu phương pháp và xây dựng hệ thống chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư phát triển nhà ở, công sở và thị trường bất động sản; quản lý vận hành nhà ở, đánh giá chất lượng dịch vụ vận hành nhà ở;

2.1.9. Nghiên cứu phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở công vụ; giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; phương pháp xác định chi phí dịch vụ quản lý vận hành nhà ở; phương pháp định giá bất động sản;

2.1.10. Nghiên cứu đề xuất việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật thị trường bất động sản (mạng lưới sàn giao dịch, mạng lưới thông tin thị trường…);

2.1.11. Nghiên cứu cơ chế quản lý, khai thác, bảo trì các loại nhà ở và công sở;

2.1.12. Nghiên cứu đề xuất cơ chế khuyến khích về xây dựng bền vững cho nhà ở và thị trường bất động sản.

2.2. Tổng kết, đánh giá, phân tích, dự báo về tình hình phát triển nhà ở, công sở, thị trường bất động sản và quản lý vận hành nhà ở:

2.2.1 Tổng kết, đánh giá hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến việc quản lý, phát triển nhà ở, công sở và thị trường bất động sản;

2.2.2. Tổng kết, đánh giá về hiện trạng nhà ở;

2.2.3. Tổng kết, đánh giá về cơ cấu hàng hóa, cân đối cung - cầu; tài chính nhà ở và quản lý các quỹ nhà ở và công sở;

2.2.4. Tổng kết, đánh giá về giao dịch của các loại bất động sản chủ yếu trên thị trường ở từng khu vực và từng thời kỳ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và đáp ứng yêu cầu của thị trường;

2.2.5. Đánh giá tình hình triển khai, kinh doanh và hiệu quả đầu tư của các dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở và bất động sản;

2.2.6. Phân tích, dự báo sự biến động của thị trường bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản; phân tích, dự báo xu hướng phát triển nhà ở cùng với phân tích, dự báo nhu cầu sử dụng đất;

2.2.7. Tổng kết, đánh giá kinh nghiệm nước ngoài về lĩnh vực kinh tế, quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.

3. Nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ khoa học thuộc chức năng, nhiệm vụ chương trình, kế hoạch, đề tài, dự án phục vụ công tác quản lý do Bộ giao hoặc theo đặt hàng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

4. Nghiên cứu biên soạn tài liệu, tổ chức và tham gia tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến ngành xây dựng theo sự phân công của Viện.

5. Thực hiện hợp tác, liên danh, liên kết với các tổ chức trong nước và quốc tế về các vấn đề thuộc lĩnh vực nghiên cứu theo sự phân công.

6. Xây dựng, lưu trữ và cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

7. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo chức năng nhiệm vụ của Viện khi được Viện trưởng giao.

8. Thực hiện các hoạt động tư vấn trong lĩnh vực nhà ở, bất động sản (gồm: lập, thẩm tra dự án kinh doanh bất động sản; xác định, thẩm tra chi phí, định mức, đơn giá dịch vụ quản lý vận hành nhà ở; xác định, thẩm tra chi phí lập chương trình phát triển nhà ở; tư vấn đầu tư, môi giới, đấu giá bất động sản; định giá tài sản doanh nghiệp; định giá bất động sản; xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; cung cấp các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản; đánh giá chất lượng dịch vụ quản lý vận hành nhà ở); lĩnh vực đầu tư xây dựng (gồm: lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; lập, thẩm tra thiết kế; giám sát thi công xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng) và các công việc tư vấn khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.

9. Tính toán tổng hợp các chỉ tiêu thống kê, các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ việc công bố của Viện Kinh tế xây dựng và Bộ Xây dựng.

10. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Viện trưởng theo quy định.

11. Quản lý cán bộ, viên chức và tài sản được giao; quản lý tài chính các hoạt động có thu của Viện theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.
 

 

Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử