Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Cập nhật: 02/05/2019
Lượt xem: 178

Ngày 11/4/2019, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã ký văn bản số 750/BXD-GĐ về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Theo đó, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 được tổ chức từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019 với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019 hướng về các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng; các Sở Xây dựng; các doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng dự kiến tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2019 vào ngày 10/5/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các nội dung chính của Lễ phát động: Báo cáo tổng quan về công tác ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2018; phát biểu hưởng ứng của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn Xây dựng Việt Nam; khen thưởng về ATVSLĐ; phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, đại diện Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương; phát biểu hưởng ứng của đại diện các doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng và đại diện người lao động.

Các hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ: Phát động, tuyên truyền các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm với chủ đề, nội dung về ATVSLĐ tới tổ chức đoàn thể và cán bộ, công nhân viên trong ngành xây dựng của các cơ quan, đơn vị với các hình thức như: Trực tiếp, qua internet, truyền thanh, truyền hình ... (Phụ lục kèm theo).

Tổ chức Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ đối với các doanh nghiệp/công trình xây dựng; chú trọng kiểm tra việc lập, phê duyệt kế hoạch tổng hợp về ATLĐ, biện pháp kỹ thuật đảm bảo ATVSLĐ đối với các công việc, các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, công tác tổ chức đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc theo Điều 77 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Tổ chức khen thưởng về ATVSLĐ tại cơ quan, đơn vị cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATVSLĐ.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp như:

Rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ tại các cơ quan, doanh nghiệp; rà soát, bổ sung các quy định, quy chế về quản lý ATVSLĐ; tổ chức đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ.

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về ATVSLĐ; hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại chuyên đề về ATVSLĐ; giao lưu, tham quan các mô hình quản lý tốt về ATVSLĐ; tổ chức tự kiểm tra ATVSLĐ; các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Để triển khai thực hiện Tháng hành động ATVSLĐ, Bộ Xây dựng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Cục công tác phía Nam và các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động xây dựng thực hiện kế hoạch:

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng;

- Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ trong thi công xây dựng công trình tại các tỉnh phía Nam: Quý II năm 2019.

Các Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về ATVSLĐ; hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động xây dựng tại địa phương tổ chức các nội dung, hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp, hiệu quả; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn về công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp/công trình xây dựng.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tùy vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp theo các nội dung trên và có trách nhiệm tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ do Bộ, địa phương tổ chức.

Các doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ATVSLĐ trong thi công xây dựng và triển khai các nội dung, hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ theo kế hoạch trên.

Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ, đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ trong xây dựng của các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương vào thời điểm trước, trong và sau thời gian tổ chức.

Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Xây dựng và các doanh nghiệp tích cực tổ chức, thực hiện các nội dung, hoạt động theo kế hoạch trên và tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019 về Bộ Xây dựng trước ngày 15/7/2019 theo mẫu quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm.

Theo CTTĐT Bộ Xây dựng
Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
Tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2019  (10/07 )
Hội thảo góp ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014  (10/07 )
Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW (10/07 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019 (10/07 )
Đề xuất xác định loại, cấp và phân nhóm công trình xây dựng (10/07 )
Đề xuất sửa quy định về quản lý vật liệu xây dựng (10/07 )
Bộ Xây dựng lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Dự thảo Chiến lược phát triển đô thị quốc gia 2021-2030.  (10/07 )
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Xây dựng năm 2019  (10/07 )
Viện Kinh tế xây dựng thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019 (10/07 )
Ban hành 11 văn bản QPPL trong tháng 5/2019 (10/07 )
Rà soát Thông tư 10/2018/TT-BXD ngày 26/10/2018 của Bộ Xây dựng (10/07 )
Thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Xây dựng  (10/07 )
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019  (10/07 )
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng  (10/07 )
Xây dựng thể chế là nhiệm vụ quan trọng nhất của Bộ Xây dựng  (10/07 )
Bộ Xây dựng tổ chức họp báo định kỳ quý I-2019  (10/07 )
Bộ Xây dựng triển khai Hợp phần Nghiên cứu thí điểm chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường carbon trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn ở Việt Nam  (10/07 )
Bộ Xây dựng triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2019 (10/07 )
Bộ Xây dựng: Nỗ lực đạt nhiều kết quả trong quản lý xây dựng (10/07 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019 (10/07 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-24) 397 421 52; (84-24) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử