Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018

Cập nhật: 03/06/2018
Lượt xem: 136
Ngày 24/5/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1207/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng các tỉnh/thành phố; Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018.
 
 
 
Căn cứ: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 07/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Quyết định số 1012/QĐ-BXD ngày 27/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg; Thông tư 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường; và Công văn số 2035/BTNT-TTTTNMT ngày 20/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018, Bộ Xây dựng đề nghị:

1. Rà soát, báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2017, triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018

a) Đối với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố: Liệt kê các cơ sở sản xuất ngành Xây dựng trên địa bàn và gửi phiếu điều tra (theo mẫu tại Phụ lục 1) đến các cơ sở và tổng hợp các phiếu điều tra từ các cơ này trước ngày 15/6/2018.

Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2017 và kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018 của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố theo nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 2 kèm theo công văn này, gửi kèm theo tất cả các báo cáo của các đơn vị (theo mẫu tại Phụ lục 1) về Bộ Xây dựng trước ngày 20/6/2018.

b) Đối với các Tổng Công ty, Công ty, các cơ sở sản xuất ngành xây dựng, các đơn vị sự nghiệp do Bộ Xây dựng quản lý: Các Tổng Công ty rà soát, liệt kê các công ty, cơ sở sản xuất trực thuộc và gửi phiếu điều tra (theo mẫu tại Phụ lục 1) xuống các đơn vị. 

Tất cả các đơn vị rà soát, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường;

Các cơ sở, đơn vị sản xuất ngành xây dựng xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2017 và kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi trường năm 2018 của đơn vị mình theo nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo công văn này, gửi về Sở Xây dựng địa phương/Tổng Công ty chủ quản trước ngày 15/6/2018. Các Tổng Công ty tổng hợp và xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Tổng Công ty theo nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 2, gửi kèm theo báo cáo của các đơn vị trực thuộc (theo mẫu tại Phụ lục 1) về Bộ Xây dựng trước ngày 20/6/2018.

2. Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018

a) Rà soát, tăng cường công tác bảo vệ môi trường: Rà soát lại các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo thực hiện nghiêm túc mục tiêu “Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”; Rà soát công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị; Thực hiện các nội dung của Quyết định số 1012/QĐ-BXD ngày 27/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; 

Tập trung nguồn lực giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm còn tồn đọng; Tổ chức vệ sinh, làm sạch môi trường tại trụ sở, nơi làm việc của đơn vị; Tham gia các hoạt động xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn. 

b) Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người dân và cán bộ công nhân viên cùng hành động bảo vệ môi trường. Thiết kế biểu mẫu và tài liệu hướng dẫn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 tải tại địa chỉ: 


https://drive.google.com/file/d/1BhaGnZgBNILAKQK8fG5tq9SJ_bve7ARd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vwvIoBkwILLGFQL1ZlJz7MeFKu89RhAb/view?usp=sharing

c) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về bảo vệ môi trường. Phát động các cuộc thi tìm hiểu về môi trường, biểu dương và khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường.

Kết thúc “Tháng hành động vì môi trường” đề nghị các đơn vị báo cáo Kết quả thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4 về Bộ Xây dựng trước ngày 15/7/2018.

Địa chỉ gửi báo cáo: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, Số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ:  Ông Đinh Chính Lợi, Chuyên viên Vụ KHCN&MT - Bộ Xây dựng.

Điện thoại cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 234; Fax: 024.39785654; Di động: 0983140200; Email: loibxd77@gmail.com.
Theo CTTĐT Bộ Xây dựng
Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng (15/02 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019 (15/02 )
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, định mức kinh tế, chi phí cho bảo vệ môi trường và giá dịch vụ trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt” (15/02 )
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán hao phí xử lý nước thải sinh hoạt theo một số công nghệ xử lý phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý nước thải”  (15/02 )
Hướng dẫn mới về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (15/02 )
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (15/02 )
Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng (15/02 )
Viện Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2019 (15/02 )
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (15/02 )
Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) (15/02 )
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà thăm chúc Tết công nhân lao động  (15/02 )
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam  (15/02 )
Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 12/2018 (15/02 )
Thông tư liên tịch: Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ (15/02 )
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng  (15/02 )
Hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng  (15/02 )
Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của ngành Xây dựng”  (15/02 )
Dấu ấn ngành Xây dựng trong công tác hoàn thiện thể chế pháp luật (15/02 )
Thị trường BĐS Việt Nam: Sôi nổi hoạt động mua bán - sáp nhập (15/02 )
Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý cho Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng”  (15/02 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-24) 397 421 52; (84-24) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử