Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quàn lý chi phí đầu tư xây dựng

Cập nhật: 16/07/2018
Lượt xem: 565

Ngày 05/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 979/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ban soạn thảo gồm 20 thành viên, trong đó Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Ông Phạm Văn Khánh làm Phó trưởng ban.

Các thành viên gồm: Ông Lê Văn Cư, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Trương Thị Thu Thanh, Phó Cục trưởng Cục Kinh té xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Hồ Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Cục trưởngCục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Phan Duy Thương, Phó Cục trưởng Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Võ Chí Toàn, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; Ông Trần Đình Trụ, Đại tá - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc Phòng; Ông Phan Quang Hiển, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông Vận tải; Ông Dương Tiến Chung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông; Ông Nguyễn Công Hoạch, Đại tá - Phó Cục trưởng Cục H45, Bộ Công an; Ông Ngô Xuân Quang, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng; Ông Trịnh Quốc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng; Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng; Ông Tăng Ngọc Tráng, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thấm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính; Ông Lương Đức Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương. 

Đối với Tổ Biên tập, Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng; Ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Định mức - Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng làm Tổ phó thường trực; Ông Đặng Hoài Nam, Phó trưởng phòng Định mức - Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng làm Tổ phó.

Các Tổ viên gồm: Ông Huỳnh Vũ Quốc Phương, Hàm Vụ phó Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ; Ông Nguyễn Văn Dương, Chánh văn phòng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Bắc Thủy, Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Phạm Xuân Luyến, Trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Vũ Quốc Trọng, Phó trưởng phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó chánh Văn phòng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Minh Châu, Phó trưởng phòng Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Phạm Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; Bà Nguyễn Minh Hằng, Phó trưởng phòng, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính; Ông Trần Huy Hoàng, Trung tá - Phó trưởng phòng Quản lý thẩm định dự án, Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc Phòng; Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng phòng CĐ-DT, Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Lê Hải Minh, Đại úy - Phó trưởng phòng 3, Cục H45, Bộ Công an; Ông Bạch Trần Quân, Phó trưởng phòng Đầu tư trong nước, Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương; Ông Vũ Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Giá xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Phùng Thị Hương Giang, Chuyên viên phòng Định mức - Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Nguyễn Thùy Lê, Chuyên viên phòng Định mức - Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Bùi Ngọc Lan, Chuyên viên phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Bùi Thái Bình, Chuyên viên phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Phùng Hưng, Chuyên viên văn phòng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Ma Thị Luyến, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng; Bà Lê Thị Huyến, Chuyên viên thanh tra Bộ Xây dựng; Ông Đặng Văn Hoàn, Chuyên viên Phòng Đầu tư, Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng; Ông Tạ Ngọc Thắng, Chuyên viên Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bà Nguyễn Kim Thoa, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; Ông Nguyễn Sĩ Tấn, Chuyên viên Phòng công trình Đường bộ 3, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải. 

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Tố biên tập có trách nhiệm giúp Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 90 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

Kinh phí hoạt động của Tổ biên tập được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Ban soạn thảo, Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 

Theo CTTĐT Bộ Xây dựng
Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
Xây dựng thể chế là nhiệm vụ quan trọng nhất của Bộ Xây dựng  (26/03 )
Ban hành 19 văn bản QPPL trong tháng 2/2019 (26/03 )
Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 5% (26/03 )
Hội thảo về công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư  (26/03 )
Hội thảo chuyên gia về Đề cương Báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020  (26/03 )
Hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động  (26/03 )
Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (26/03 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019 (26/03 )
Thông tư liên tịch: Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ (26/03 )
Thị trường BĐS Việt Nam: Sôi nổi hoạt động mua bán - sáp nhập (26/03 )
Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý cho Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng”  (26/03 )
Lựa chọn công nghệ tiên tiến xử lý chất thải rắn: Giải pháp tối ưu (26/03 )
Siết chặt công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ quản lý dự án (26/03 )
Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình (26/03 )
Giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo hình thức PPP (26/03 )
Quyết toán sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (26/03 )
Hội thảo “Triển khai áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình” (26/03 )
Quyết định ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  (26/03 )
Đơn giản hóa 22 TTHC thuộc quản lý của Bộ Xây dựng (26/03 )
Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 01/2019 (26/03 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-24) 397 421 52; (84-24) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử