Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quàn lý chi phí đầu tư xây dựng

Cập nhật: 16/07/2018
Lượt xem: 503

Ngày 05/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 979/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ban soạn thảo gồm 20 thành viên, trong đó Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Ông Phạm Văn Khánh làm Phó trưởng ban.

Các thành viên gồm: Ông Lê Văn Cư, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Trương Thị Thu Thanh, Phó Cục trưởng Cục Kinh té xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Hồ Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Cục trưởngCục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Phan Duy Thương, Phó Cục trưởng Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Võ Chí Toàn, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; Ông Trần Đình Trụ, Đại tá - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc Phòng; Ông Phan Quang Hiển, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông Vận tải; Ông Dương Tiến Chung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông; Ông Nguyễn Công Hoạch, Đại tá - Phó Cục trưởng Cục H45, Bộ Công an; Ông Ngô Xuân Quang, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng; Ông Trịnh Quốc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng; Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng; Ông Tăng Ngọc Tráng, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thấm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính; Ông Lương Đức Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương. 

Đối với Tổ Biên tập, Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng; Ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Định mức - Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng làm Tổ phó thường trực; Ông Đặng Hoài Nam, Phó trưởng phòng Định mức - Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng làm Tổ phó.

Các Tổ viên gồm: Ông Huỳnh Vũ Quốc Phương, Hàm Vụ phó Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ; Ông Nguyễn Văn Dương, Chánh văn phòng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Bắc Thủy, Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Phạm Xuân Luyến, Trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Vũ Quốc Trọng, Phó trưởng phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó chánh Văn phòng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Minh Châu, Phó trưởng phòng Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Phạm Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; Bà Nguyễn Minh Hằng, Phó trưởng phòng, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính; Ông Trần Huy Hoàng, Trung tá - Phó trưởng phòng Quản lý thẩm định dự án, Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc Phòng; Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng phòng CĐ-DT, Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Lê Hải Minh, Đại úy - Phó trưởng phòng 3, Cục H45, Bộ Công an; Ông Bạch Trần Quân, Phó trưởng phòng Đầu tư trong nước, Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương; Ông Vũ Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Giá xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Phùng Thị Hương Giang, Chuyên viên phòng Định mức - Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Nguyễn Thùy Lê, Chuyên viên phòng Định mức - Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Bùi Ngọc Lan, Chuyên viên phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Bùi Thái Bình, Chuyên viên phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Phùng Hưng, Chuyên viên văn phòng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Ma Thị Luyến, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng; Bà Lê Thị Huyến, Chuyên viên thanh tra Bộ Xây dựng; Ông Đặng Văn Hoàn, Chuyên viên Phòng Đầu tư, Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng; Ông Tạ Ngọc Thắng, Chuyên viên Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bà Nguyễn Kim Thoa, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; Ông Nguyễn Sĩ Tấn, Chuyên viên Phòng công trình Đường bộ 3, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải. 

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Tố biên tập có trách nhiệm giúp Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 90 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

Kinh phí hoạt động của Tổ biên tập được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Ban soạn thảo, Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 

Theo CTTĐT Bộ Xây dựng
Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
Ban hành 17 văn bản QPPL trong tháng 10/2018 (13/12 )
Hội nghị về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với nhà chung cư  (13/12 )
Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Xây dựng định mức dự toán xây dựng công trình trên biển và hải đảo phù hợp với điều kiện, tính chất, biện pháp thi công và công nghệ xây dựng đặc thù trên biển và hải đảo (13/12 )
Giới thiệu Tạp chí Kinh tế xây dựng số 04/2018 (13/12 )
Hoàn thiện dự thảo Quyết định về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (13/12 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018 (13/12 )
Bộ Xây dựng bám sát thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao (13/12 )
Công tác rà soát hệ thống định mức và giá xây dựng đảm bảo yêu cầu tiến độ (13/12 )
Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến pháp luật hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (13/12 )
Quy định mới về lãi vay và lợi nhuận đối với dự án PPP (13/12 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018 (13/12 )
Bộ Xây dựng tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4  (13/12 )
Ban hành 22 văn bản QPPL trong tháng 9/2018 (13/12 )
Công đoàn Viện tổ chức cho nữ cán bộ, công đoàn viên tham quan dã ngoại nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (13/12 )
Nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu biên soạn Sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (13/12 )
Phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng (13/12 )
Giới thiệu Tạp chí Kinh tế xây dựng số 03/2018 (13/12 )
Bổ sung quy định hình thức bảo trì công trình hàng hải do Nhà nước đầu tư (13/12 )
Tăng cường quản lý nhà nước đối với nhà chung cư (13/12 )
Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng  (13/12 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-24) 397 421 52; (84-24) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử