Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Phòng Tài chính – Kế toán

Cập nhật: 12/11/2021
Lượt xem: 1544


I. Lãnh đạo đơn vị

Trưởng phòng
CN. Nguyễn Xuân Hạnh
Phó Trưởng phòng
CN. Nguyễn Thành Long


Liên hệ: 

Phòng Tài chính – Kế toán0246.2800408
 

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Là một phòng nghiệp vụ của Viện, tổ chức công tác quản lý Tài chính - Kế toán của Viện; Tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện công tác kế toán, thống kê, tài chính, tài sản trong Viện theo quy định quản lý của Nhà nước và quy định của Viện.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức soạn thảo, hướng dẫn các văn bản quản lý tài chính kế toán của Viện:

2.1.1. Nghiên cứu các văn bản quy định của nhà nước để đề xuất ban hành các văn bản quy định về công tác tài chính – kế toán của Viện theo đúng quy định;

2.1.2. Chủ trì xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác tài chính kế toán, Quy chế quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện.

2.2. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và quản lý tài chính từ nguồn kinh phí do nhà nước cấp:

2.2.1. Phối hợp phòng Kế hoạch và quản lý khoa học lập dự toán thu, chi hàng năm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp;

2.2.2. Cung cấp phương tiện thanh toán theo quy định hiện hành, lập chứng từ và thanh toán tiền lương cho CBCNV của Viện;

2.2.3. Thanh toán BHXH cho cán bộ viên chức và người lao động; tính và nộp kinh phí công đoàn theo quy định;

2.2.4. Thanh toán các khoản chi khác cho các đơn vị cung cấp dịch vụ như tiền điện, nước, xăng dầu, thông tin liên lạc, vệ sinh, bảo vệ ...

2.2.5. Hướng dẫn, phối hợp với Chủ nhiệm đề tài, dự án lập dự toán cho đề tài, dự án;

2.2.6. Đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thanh toán theo nội dung chi, theo tiến độ của đề tài, dự án;

2.2.7. Tham gia xây dựng kế hoạch, dự toán và thanh quyết toán đối với các dự án về tăng cường năng lực cho Viện do ngân sách nhà nước cấp;

2.2.8. Tiếp nhận kinh phí và thực hiện chi theo các nội dung khác do nhà nước cấp.

2.3. Tổ chức, hướng dẫn theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và quản lý tài chính từ hoạt động dịch vụ có thu của Viện:

2.3.1. Theo dõi các hợp đồng dịch vụ tư vấn, đào tạo và các dịch vụ khác do Viện ký;

2.3.2. Thực hiện việc in, theo dõi, cấp phát và thực hiện kê khai, quyết toán hoá đơn GTGT của Viện đầy đủ, kịp thời, chính xác theo hợp đồng với cơ quan thuế;

2.3.3. Kiểm tra hồ sơ và thanh toán các khoản chi theo từng nội dung nguồn thu của hoạt động dịch vụ có thu của Viện;

2.3.4. Thực hiện việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước theo quy định như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế môn bài...

2.4. Tổ chức quản lý, theo dõi TSCĐ của Viện:

2.4.1. Kiểm kê, đánh giá định kỳ TSCĐ của Viện theo từng đơn vị quản lý:

- Phối hợp với Văn phòng đối chiếu số liệu trước khi kiểm kê, đánh giá TSCĐ theo từng đơn vị quản lý.

- Phối hợp với Văn phòng thực hiện điều chuyển, thanh lý TSCĐ theo quy định hiện hành.

2.4.2. Hạch toán tăng, giảm và các biến động về TSCĐ của Viện;

2.4.3. Tính và phân bổ khấu hao hàng năm về TSCĐ của Viện.

2.5. Quản lý tiền mặt của Viện theo quy định của pháp luật.

2.6. Quản lý, hướng dẫn công tác Tài chính – Kế toán tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

2.6.1. Hướng dẫn nghiệp vụ tài chính cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc;

2.6.2. Kiểm tra theo định kỳ, theo kế hoạch về công tác tài chính kế toán, báo cáo quyết toán năm của các đơn vị hạch toán phụ thuộc theo quy định của Nhà nước và của Viện.

2.7. Lập báo cáo quyết toán tình hình Tài chính – Kế toán của Viện: Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của Viện; các báo cáo thu – chi, báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của Nhà nước và của Bộ xây dựng;

2.8. Các nhiệm vụ khác:

2.8.1. Phân tích và cung cấp thông tin, số liệu kế toán; tham mưu đề xuất các giải pháp để thực hiện công tác Tài chính – Kế toán của Viện;

2.8.2. Cung cấp hồ sơ, số liệu nghiệp vụ tài chính phục vụ công tác tham gia dự thầu thực hiện hợp đồng dịch vụ có thu của Viện;

2.8.3. Chủ trì làm việc với các cơ quan Thuế, Kiểm toán, Thanh tra tài chính theo kế hoạch;

2.8.4. Chủ trì trong công tác giao dịch với các tổ chức tài chính có liên quan về công tác Tài chính - Kế toán của Viện;

2.8.5. Phối hợp với các đơn vị chức năng để lập dự trù mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị theo kế hoạch;

2.8.6. Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo đúng pháp lệnh tài chính nhà nước quy định;

2.8.7. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Viện trưởng theo quy định;

2.8.8. Quản lý cán bộ, viên chức và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Viện Kinh tế xây dựng;

2.8.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.
 

 

Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử