Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Phòng Nghiên cứu Kinh tế đầu tư xây dựng

Cập nhật: 12/11/2021
Lượt xem: 1925


I. Lãnh đạo đơn vị 

Trưởng phòng
TS. Tạ Ngọc Bình

 

Phó trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Hạnh
Liên hệ: 

Phòng Nghiên cứu Kinh tế đầu tư xây dựng: 0246.2800405
 
 
II. Chức năng, nhiệm vụ
 
1. Chức năng

Nghiên cứu triển khai các chương trình, nhiệm vụ khoa học về kinh tế đầu tư xây dựng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và các yêu cầu của thị trường xây dựng ở từng thời kỳ. Tổng kết, đánh giá, đề xuất các cơ chế, chính sách, các giải pháp, các phương pháp tính toán và ứng dụng, tiêu chí đánh giá, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển ngành xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
 
2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, phối hợp nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về kinh tế đầu tư và hiệu quả đầu tư xây dựng công trình, thị trường vốn và thị trường xây dựng.

2.2. Nghiên cứu, phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng kết: việc thực hiện các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quá trình đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng và quản lý vận hành công trình; tình hình thực hiện đầu tư xây dựng và hiệu quả đầu tư xây dựng và một số lĩnh vực trong hoạt động đầu tư xây dựng theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, phân giao của Viện Kinh tế xây dựng; đề xuất các chính sách, biện pháp quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng và xây dựng văn bản, kế hoạch, chương trình triển khai BIM cho công trình, dự án.

2.3. Định kỳ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng và hiệu quả đầu tư xây dựng theo các loại hình công trình, theo các lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn của nền kinh tế, trên cơ sở đó đề xuất hoặc phối hợp đề xuất:

- Các phương pháp và tiêu chí phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư, các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư;

- Các mô hình, hình thức đầu tư trong đầu tư xây dựng, nghiên cứu và đề xuất các chính sách thu hút các nguồn lực cho đầu tư xây dựng;

- Các chỉ số phản ánh biến động của giá xây dựng và thị trường xây dựng;

- Dự báo xu hướng phát triển và đề xuất các mô hình, giải pháp đầu tư phù hợp để phát triển ngành Xây dựng;

- Các chính sách, giải pháp khuyến khích, hỗ trợ đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng ở từng thời kỳ.

2.4. Nghiên cứu các phương pháp, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật làm cơ sở để lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, cụ thể:

- Nghiên cứu, đề xuất phương pháp xác định chi phí dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư và các yếu tố chi phí cấu thành), phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng, phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình, phương pháp xác định hệ chỉ tiêu định lượng đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội dự án đầu tư xây dựng; Nghiên cứu, đề xuất các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp (chỉ tiêu suất vốn đầu tư, suất chi phí xây dựng, giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình, giá xây dựng tổng hợp, chỉ tiêu định lượng hao phí trên 1 đơn vị năng lực khai thác, chỉ số giá xây dựng...), một số loại chi phí tính theo tỷ lệ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

- Đề xuất phương pháp phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư của các giai đoạn của vòng đời dự án đầu tư xây dựng (chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và vận hành dự án đầu tư);

- Đề xuất các tiêu chí giám sát, đánh giá quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

2.5. Tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng, của Viện theo các chương trình, kế hoạch, đề tài, dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước do Bộ Xây dựng giao hoặc theo đặt hàng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi có yêu cầu.

2.6. Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp và xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ và cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

2.7. Nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ khoa học thuộc chức năng, nhiệm vụ chương trình, kế hoạch, đề tài, dự án phục vụ công tác quản lý do Bộ giao hoặc theo đặt hàng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

 2.8. Nghiên cứu biên soạn tài liệu, tổ chức và tham gia tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến ngành xây dựng theo sự phân công của Viện.

2.9. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo chức năng nhiệm vụ của Viện khi được Viện trưởng giao.

2.10. Thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ khi được Viện giao.

2.11. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Viện trưởng theo quy định.

2.12. Quản lý cán bộ, viên chức và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Viện Kinh tế xây dựng.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.
 


 

 

Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử