Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Phòng Nghiên cứu Chiến lược và cơ chế quản lý kinh tế ngành

Cập nhật: 12/11/2021
Lượt xem: 10728

 
I. Lãnh đạo đơn vịTrưởng phòng
ThS. Vũ Quyết Thắng

 
   


Phó Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Đình Hiếu


Phó Trưởng phòng
KS. Tô Minh Thu
 

Liên hệ: 

Phòng Nghiên cứu Chiến lược và cơ chế quản lý kinh tế ngành: 0246.2800403
 

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

1.1. Nghiên cứu chiến lược, cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng về: quản lý dự án đầu tư xây dựng; lựa chọn nhà thầu, hợp đồng trong hoạt động xây dựng; lựa chọn nhà đầu tư, hợp đồng dự án và hợp đồng quản lý vận hành công trình sau đầu tư xây dựng; cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và hệ thống cơ chế, chính sách có liên quan.

1.2. Nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về kinh tế và thị trường ngành xây dựng.
 
2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển ngành xây dựng. Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng; mô hình tổ chức, hoạt động và điều kiện năng lực Ban quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; mối quan hệ giữa các chủ thể và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng;

2.2. Nghiên cứu hệ thống văn bản pháp luật có liên quan tới đầu tư xây dựng (gồm quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng xây dựng). Trên cơ sở đó tổng kết, đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

2.3. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách và triển khai ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng như: điều kiện năng lực của nhà thầu, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, dự toán gói thầu và các nội dung liên quan khác tới quá trình lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng;

2.4. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách và triển khai ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước về hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: các loại hợp đồng xây dựng; phạm vi và điều kiện áp dụng; nội dung của hợp đồng; điều chỉnh hợp đồng; tạm dừng, chấm dứt hợp đồng; tranh chấp hợp đồng và các nội dung khác có liên quan;

2.5. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách và triển khai ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước về lựa chọn nhà đầu tư như điều kiện năng lực của nhà đầu tư, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, dự toán gói thầu và các nội dung liên quan tới quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

2.6. Nghiên cứu về hợp đồng dự án, gồm: các loại hợp đồng dự án; phạm vi và điều kiện áp dụng; nội dung hợp đồng dự án; điều chỉnh, bổ sung hợp đồng dự án; tạm dừng, chấm dứt hợp đồng dự án; tranh chấp hợp đồng dự án và các nội dung khác có liên quan;

2.7. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước về ưu đãi, hỗ trợ khuyến khích đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển ngành xây dựng;

2.8. Nghiên cứu chiến lược, cơ chế, chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng;

2.9. Nghiên cứu, xây dựng năng suất lao động ngành xây dựng, người lao động, doanh nghiệp xây dựng và phương án tiền lương của doanh nghiệp xây dựng;

2.10. Nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ khoa học thuộc chức năng, nhiệm vụ chương trình, kế hoạch, đề tài, dự án phục vụ công tác quản lý do Bộ giao hoặc theo đặt hàng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

2.11. Nghiên cứu biên soạn tài liệu, tổ chức và tham gia tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến ngành xây dựng theo sự phân công của Viện.

2.12. Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin, cơ chế, chính sách các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng và Viện giao;

2.13. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo chức năng nhiệm vụ của Viện khi được Viện trưởng giao;

2.14. Thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ khi được Viện giao;

2.15. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Viện trưởng theo quy định;

2.16. Quản lý cán bộ, viên chức và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Viện Kinh tế xây dựng;

2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.
 

 

 

Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử