Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Cập nhật: 03/06/2018
Lượt xem: 49

Bộ Xây dựng đã có Quyết định 636/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) 

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm ôn lại truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế.


Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ đề đợt thi đua cao điểm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” trong toàn Ngành theo phương châm hành động của Chính phủ năm 2018, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị và ngành Xây dựng năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm được tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”. Thông qua các hoạt động kỷ niệm khẳng định bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Bộ Xây dựng yêu cầu tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và của ngành Xây dựng năm 2018. 

Tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc cho công nhân viên chức ngành Xây dựng”, làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước của Ngành trong giai đoạn hiện nay. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam 70 năm qua; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới (có Đề cương tuyên truyền kèm theo).

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với nội dung thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Xây dựng theo hướng bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, sáng tạo và quyết liệt hành động, tạo những chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực quản lý của Ngành.

Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định; quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, người trực tiếp sản xuất, lao động, công tác; khen thưởng phản ánh đúng kết quả phong trào thi đua và có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. 

Tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”.

Theo CTTĐT Bộ Xây dựng

Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
Quản lý tài chính dự án PPP (19/07 )
Giới thiệu Tạp chí Kinh tế xây dựng số 02/2018 (19/07 )
Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quàn lý chi phí đầu tư xây dựng (19/07 )
Hướng dẫn thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư (19/07 )
Ký biên bản ghi nhớ hợp tác về mô hình thông tin công trình giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen (19/07 )
Thông báo mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ Đấu thầu, Định giá xây dựng (19/07 )
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt  (19/07 )
Ban hành 28 văn bản QPPL trong tháng 5/2018 (19/07 )
Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018  (19/07 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018 (19/07 )
Quản lý, bảo trì công trình đường bộ (19/07 )
Chính phủ ban hành Nghị quyết về BOT giao thông (19/07 )
Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019 (19/07 )
Đề nghị xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (19/07 )
Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023  (19/07 )
Thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư  (19/07 )
Hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định (19/07 )
Đề xuất phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (19/07 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018 (19/07 )
Xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp xi măng (19/07 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-4) 397 421 52; (84-4) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987;   Email: VienKTXD@moc.gov.vn
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử