Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Đại hội Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Cập nhật: 21/05/2020
Lượt xem: 1534
Ngày 20/5/2020, Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Viện Kinh tế xây dựng là Đảng bộ được Bộ Xây dựng lựa chọn tổ chức Đại hội điểm, nhằm rút kinh nghiệm, tổ chức thành công các Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Toàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng.
 
Với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị”, Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ VI.
 


Đồng chí Lê Văn Cư - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Cư - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Xây dựng,  Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng cho biết: Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Bộ Xây dựng; trong thời gian qua đã lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan được Bộ giao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng Đảng bộ, Chi bộ và cơ quan vững mạnh. Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng tính đến thời điểm hiện nay có tổng số 56 đảng viên; trong đó có 55 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị sinh hoạt tại 13 Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Viện luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo và Đảng ủy Bộ Xây dựng trong các mặt hoạt động, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Viện luôn có sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của đơn vị; đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Viện luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự phát triển của đơn vị.
 


Đại hội Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Viện xác định rõ những định hướng, chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Viện Kinh tế xây dựng luôn tạo lập và giữ được mối quan hệ, uy tín nghề nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở trong và ngoài Bộ Xây dựng.
Trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2015-2020, Viện Kinh tế xây dựng chủ trì soạn thảo và trình Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành 02 Nghị định, 03 Đề án và 15 Thông tư, góp phần vào việc hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phục vụ việc quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng. Ngoài ra, Viện tham gia đầy đủ và có trách nhiệm cao cùng với các Cục, Vụ của Bộ soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13, các Đề án, Thông tư, hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá trong xây dựng.

Viện Kinh tế xây dựng tích cực tham gia soạn thảo, góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP...

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“ , “tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu các đơn vị gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung chỉ đạo xây dựng “Chiến lược phát triển Viện Kinh tế xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo” để đáp ứng yêu cầu và thách thức mới đặt ra.

Bám sát thể chế, cơ chế chính sách trong quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; đầu tư xây dựng; quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; nhà ở và thị trường bất động sản để tổng kết, đánh giá và đề xuất tiếp tục đổi mới với ưu tiên là chính sách kinh tế của các lĩnh vực trên.
 


Đồng chí Lê Văn Toàn - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng

Tập trung chỉ đạo nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách để thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong ngành xây dựng; trong đó lấy mô hình BIM là trung tâm để nghiên cứu. Ưu tiên các hoạt động tổng kết, đánh giá hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ Xây dựng.

Tập trung triển khai các công việc sau khi kết thúc đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ” với trọng tâm là nghiên cứu, đề xuất đổi mới tiếp cơ chế xác định và quản lý chi phí đầu tư theo cơ chế thị trường nhưng phù hợp với điều kiện của nước ta. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tính đúng, đủ chi phí của công trình xây dựng...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Toàn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Xây dựng) nhiệt liệt biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Viện Kinh tế Xây dựng đã đạt được về công tác chính trị cũng như công tác chuyên môn trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả của nhiệm kỳ qua tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sự năng động, sáng tạo, linh hoạt của cấp ủy và lãnh đạo Viện Kinh tế xây dựng; sự đoàn kết chặt chẽ, sự đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ đảng viên trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng chí Lê Văn Toàn đề nghị Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng tiếp tục thảo luận, làm rõ hơn những hạn chế, tồn tại, xác định nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí cũng tin tưởng toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Viện tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ đã đề ra.
 


Đồng chí Lê Văn Toàn chúc mừng BCH Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí. Tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Cư - Bí thư Đảng ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm tái đắc cử nhiệm kỳ mới với số phiếu 52/52, đạt 100%.

Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (20/01 )
Công đoàn Xây dựng Việt Nam sơ kết hoạt động Công đoàn nửa nhiệm kỳ 2018 - 2023 (20/01 )
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 05 năm (2016 - 2020); định hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện 05 năm (2021 - 2025) và năm 2021 (20/01 )
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam tặng lãnh đạo Viện Kinh tế xây dựng (20/01 )
Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (20/01 )
Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Phát triển vật liệu xây không nung và Đề án Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao (20/01 )
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn Quốc hội về thực trạng, giải pháp phát triển nhà ở xã hội (20/01 )
Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nghị giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng (20/01 )
Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III và triển khai nhiệm vụ Quý IV/2020 của Bộ Xây dựng (20/01 )
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (20/01 )
Hội thảo “Hệ thống phân loại và cơ sở dữ liệu chi phí xây dựng – Kinh nghiệm của một số nước và kiến nghị hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu chi phí xây dựng của nước ta” (20/01 )
Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng (20/01 )
Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn phố biến Luật Kiến trúc và các Nghị định liên quan (20/01 )
Bộ Xây dựng và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp (20/01 )
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (20/01 )
Phối hợp để giải quyết "khó" trong cải tạo chung cư cũ (20/01 )
Hội nghị Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về kiến trúc, xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (20/01 )
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng (20/01 )
Chính phủ quyết nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (20/01 )
Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam (20/01 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử