Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Cập nhật: 12/07/2017
Lượt xem: 335
1. Vị trí, chức năng:
Phân viện Kinh tế Xây dựng Miền Nam là đơn vị trực thuộc Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng:

Nghiên cứu, tổng kết, đề xuất các chiến lược phát triển kinh tế ngành xây dựng, cơ chế chính sách về quản lý kinh tế và thị trường xây dựng phục vụ công tác quản lý nhà nước mang tính chất đặc thù tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Tham gia nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ khoa học, thông tin, đào tạo, hợp tác quốc tế và thực hiện các hoạt động tư vấn về quản lý kinh tế và thị trường có tính chất đặc thù của các tỉnh, thành phố khu vực phía nam phục vụ các hoạt động nghiên cứu của Viện trong các lĩnh vực : xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng và các dịch vụ công.
Phân viện Kinh tế xây dựng Miền Nam có tư cách pháp nhân được khắc con dấu theo mẫu để giao dịch, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo sự ủy quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và các quy định của pháp luật liên quan.
2. Nhiệm vụ :

Nghiên cứu, tổng kết đánh giá, đề xuất và tham gia soạn thảo cơ chế, chính sách có tính chất đặc thù của các tỉnh, thành phố khu vực phía nam phục vụ các hoạt động nghiên cứu của Viện trong các lĩnh vực : xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng và các dịch vụ công.

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ quản lý về kinh tế và thị trường thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện theo các chương trình, kế hoạch, dự án được Nhà nước hoặc Bộ Xây dựng giao, hoặc theo đặt hàng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Nghiên cứu, đề xuất các mô hình tổ chức và hoạt động, mô hình quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hoạt động sự nghiệp, dịch vụ của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, dịch vụ có tính chất đặc thù của các tỉnh, thành phố khu vực phía nam phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ; nghiên cứu, đề xuất các chế độ, chính sách áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng tại các tỉnh phía nam.

Nghiên cứu, xây dựng các chỉ tiêu có tính chất đặc thù của các tỉnh, thành phố khu vực phía nam làm cơ sở cho việc đánh giá tình hình phát triển và đề xuất hoạch định các cơ chế, chính sách hướng dẫn lập và quản lý chi phí trong các lĩnh vực: quy hoạch xây dựng; thi tuyển và tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; đầu tư xây dựng (bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức kinh tế kỹ thuật, giá xây dựng công trình, độ dài thời gian xây dựng công trình, phương pháp đo bóc khối lượng công trình, phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, chỉ số giá xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị (bao gồm: cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn đô thị, chiếu sang đô thị, duy trì cây xanh đô thị; dịch vụ nghĩa trang, xây dựng công trình ngầm đô thị;

Nghiên cứu phương pháp và xây dựng hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ cho việc lập và quản lý chi phí về: quy hoạch xây dựng; đầu tư xây dựng; dịch vụ đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; dịch vụ nhà ở và công sở để báo cáo Viện trình Bộ Xây dựng công bố hoặc Viện công bố theo quy định pháp luật.

Tổ chức thực hiện, tham gia soạn thảo, phổ biến giới thiệu pháp luật, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành Xây dựng tại các tỉnh, thành phố phía nam và phục vụ cho việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản và các vấn đề thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Viện.

Điều tra, đánh giá tình hình đầu tư và hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở và bất động sản; xây dựng các tiêu chí làm cơ sở cho việc đánh giá tình hình phát triển thị trường nhà ở và thị trường bất động sản khu vực phía nam; xây dựng hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư phát triển nhà ở, công sở và thị trường bất động sản;

Điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp, quản lý lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về kinh tế tại các tỉnh, thành phố phía nam phục vụ công tác nghiên cứu phục vụ quản lý Nhà nước của Viện Kinh tế xây dựng và đáp ứng yêu cầu của thị trường theo sự phân công.

Nghiên cứu, đánh giá về tình hình phát triển các loại thị trường (thị trường xây dựng, thị trường lao động, thị trường khảo sát xây dựng, thị trường máy và thiết bị thi công xây dựng, thị trường dịch vụ kỹ thuật, thị trường vốn, thị trường vật liệu xây dựng, thị trường bất động sản); phân tích, dự báo các yếu tố cơ bản tạo ra sự biến động và xu hướng phát triển của thị trường; đề xuất các giải pháp nhằm bình ổn, điều tiết và thúc. đẩy sự phát triển bền vững các thị trường.

Nghiên cứu, tổng kết, đánh giá tình hình phát triển của các doanh nghiệp ngành xây dựng khu vực phía nam, đề xuất các mô hình, tiêu chí đánh giá, giải pháp đổi mới để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ngành xây dựng.

Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác ngành xây dựng.

Thực hiện hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Phân viện và của Viện.

Báo cáo định kỳ hàng tháng, 06 tháng, 01 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ  được giao với Viện trưởng theo quy định.

Quản lý về tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộviên chức của Phân viện theo phân cấp của Viện.

Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Phân viện theo quy định của pháp luật và của Viện kinh tế xây dựng.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng phân công. 
Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-4) 397 421 52; (84-4) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987;   Email: VienKTXD@moc.gov.vn
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử