Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến pháp luật hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

Cập nhật: 14/11/2018
Lượt xem: 25438

Sáng ngày 15/11, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin; Quy chế soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; Phần mềm quản lý, theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (LIMS); Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát hiểu tại Hội nghị tập huấn

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết: “Trong 5 năm qua, Ngày Pháp luật đã được các cấp ủy Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị ngành Xây dựng tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Ngày Pháp luật không chỉ khẳng định, tôn vinh giá trị, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội, trong sự phát triển của quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân mà còn làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của các cán bộ, côn chức, viên chức ngành Xây dựng”.

Thực tế trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng ngày càng đi vào chiều sâu thực chất, có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đổi mới; được thực hiện lồng ghép, phối hợp, gắn kết chặt chẽ với việc triển khai hoạt động xây dựng pháp luật, thi hành và bảo vệ pháp luật.


Hội nghị thu hút sự tham gia của hàng trăm công chức, viên chức ngành Xây dựng

Bộ luôn chú trọng xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Xây dựng, gắn với việc tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi chính sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp theo tinh thần Chính phủ kiến tạo.

Ngày Pháp luật năm 2018 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực triển khai các Nghị quyết Trung ương 6,7,8 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thực hiện nhiều nhiệm vụ hết sức quan trọng được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đòi hỏi Bộ Xây dựng phải nỗ lực, quyết tâm rất lớn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng nhấn mạnh: “Để Ngày Pháp luật năm 2018 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, ý nghĩa, toàn ngành Xây dựng cần tiếp tục nỗ lực, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung một số định hướng sau: Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Xây dựng với tầm nhìn tổng thể, dài hạn; rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật để cải thiện môi trường đầu tự đầu tư kinh doanh; tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cải cách hành chính và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Thứ hai, chú trọng, tăng cường hơn nữa việc triển khai thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật; phối hợp với tổ chức công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trong phổ biến, tuyên truyền chấp hành pháp luật. Thứ ba, minh bạch thông tin về đầu tư xây dựng, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, đối thoại với doanh nghiệp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng”.

Ông Hà Văn Bốn – Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội trình bày tham luận tại Hội nghị

Bên cạnh Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật, Hội nghị còn tập huấn về Luật Tiếp cận thông tin, Quy chế soạn thảo, ban hành bản QPPL thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách và phần mềm quản lý, theo dõi tình hình ban hành văn bản QPPL. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được xem là biện pháp chiến lược để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội phát triển như nhau cho nam và nữ trong các lĩnh đời sống xã hội nói chung và ngành xây dựng nói riêng.

Song song với đề bình đẳng giới, quyền được tiếp cận thông tin cũng là một trong những quyền lợi hợp pháp của công dân; cán bộ, công chức, viên chức cần có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc công khai, minh bạch thông tin, cung cấp thông tin cho công dân…

Bà Tống Thị Hạnh – Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Xây dựng báo cáo kết quả đạt được sau 5 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Báo cáo kết quả đạt được trong việc triển khai ngày pháp luật trong 5 năm qua, bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng chia sẻ: “Tiếp nối sức lan toả của Ngày Pháp luật trong 5 năm qua, đây là dịp để công chức, viên chức người lao động ngành Xây dựng cùng nhau đánh giá lại những kết quả đạt được. Trong 5 năm qua, công tác hưởng ứng ngày pháp luật đã được quan tâm, chú trọng; các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật ngày càng đa dạng, thường xuyên, gắn kết giữa xây dựng, hoàn thiện, thi hành và bảo vệ pháp luật…”.

“Trong thời gian tới, để Ngày Pháp luật thực sự thiết thực, chất lượng, hiệu quả, Vụ sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, tư tưởng, xác định việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nói riêng, công tác phổ biến giáo dục nói chung là một bộ phận của công tác chính trị, tư tưởng; Ngày Pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài, toàn diện; phù hợp, sát thực với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị; việc triển khai ngày pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về ngành xây dựng và thi hành pháp luật, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả…”, bà Tống Thị Hạnh cho biết.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị tập huấn, nhiều tham luận của các Ban, ngành, các cơ quan chuyên môn đã được đưa ra; Nhiều ý kiến thiết thực được ghi nhận, qua đó, cho thấy tinh thần thượng tôn pháp luật không chỉ được tôn vinh trong Ngày Pháp luật Việt Nam mà trở thành nền tảng trong hoạt động của bộ máy Nhà nước, trở thành việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng.

Theo BĐT Bộ Xây dựng

Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
Thủ tướng chỉ thị giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh (24/04 )
Ban hành 10 văn bản QPPL trong tháng 3/2019 (24/04 )
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020  (24/04 )
Bộ Xây dựng tổ chức họp báo định kỳ quý I-2019  (24/04 )
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng  (24/04 )
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư  (24/04 )
Thành lập Tổ biên tập Vị trí việc làm Bộ Xây dựng  (24/04 )
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng  (24/04 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019 (24/04 )
Phòng Kế hoạch và quản lý khoa học  (24/04 )
Viện Kinh tế xây dựng - 45 năm xây dựng và phát triển (24/04 )
Giới thiệu Tạp chí Kinh tế xây dựng số 01/2019 (24/04 )
Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (24/04 )
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận  (24/04 )
Xây dựng thể chế là nhiệm vụ quan trọng nhất của Bộ Xây dựng  (24/04 )
Ban hành 19 văn bản QPPL trong tháng 2/2019 (24/04 )
Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 5% (24/04 )
Hội thảo về công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư  (24/04 )
Hội thảo chuyên gia về Đề cương Báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020  (24/04 )
Hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động  (24/04 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-24) 397 421 52; (84-24) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử