Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020

Cập nhật: 12/12/2016
Lượt xem: 770

Thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/11/2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy đã ký ban hành Quyết định số 1259/QĐ-BXD về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Bộ yêu cầu việc tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ, nội dung trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị trong ngành Xây dựng. Khi đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua hàng năm của các tập thể, cá nhân giai đoạn 2016 – 2020 phải gắn các kết quả triển khai thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới của ngành Xây dựng; Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, liên tục với từng nội dung cụ thể, hình thức phong phú, thiết thực và tạo sức lan tỏa, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tập thể, cá nhân trong từng đơn vị; phát huy sáng kiến, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành. Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới.


Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị thuộc Ngành tiến hành tổng kết Phong trào thi đua, khen thưởng hoặc trình xét cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Theo kế hoạch, các nội dung của phong trào thi đua bao gồm: Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động Phong trào thi đua với nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, cá nhân phấn đấu thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật về nông thôn mới và hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch phong trào thi đua thuộc phạm vi quản lý của ngành Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; ban hành tiêu chuẩn nhà ở nông thôn, các mẫu nhà ở, mẫu nhà công trình công cộng theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Xây dựng và triển khai công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác quy hoạch tại các địa phương. Triển khai thực hiện “Đề án mô hình quy hoạch xây dựng vùng huyện đáp ứng tiêu chí nông thôn mới” đảm bảo tính liên kết vùng trong xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy đô thị hóa trên địa bàn huyện (sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Huy động các nguồn lực, các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực, tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp về tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới; thông tin kịp thời tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 - 2020 trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng và các phương tiện truyền thông của Ngành.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia các chương trình, dự án xây dựng nông thôn mới tại cơ sở và cán bộ chủ chốt ở địa phương.

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến và ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ mới; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới; xây dựng các tiêu chí mới về xây dựng nông thôn mới của ngành Xây dựng.

Triển khai các chính sách về nhà ở nông thôn giai đoạn 2016 - 2020: Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung (theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8 /2014 của Thủ tướng Chính phủ) và Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới.

Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng nhằm giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn, thiết kế điển hình liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới; giới thiệu các kết quả về Phong trào thi đua và phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các gương điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân trong ngành Xây dựng; xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo thực hiện xây dựng nông thôn mới do Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai tại các địa phương…..

Theo CTTĐT Bộ Xây dựng
Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng thông báo mở các khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng, đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu (26/02 )
Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (26/02 )
Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng  (26/02 )
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng  (26/02 )
Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT Hướng dẫn thực hiện hoạt động đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp (26/02 )
Nội dung mới trong mẫu Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (26/02 )
Một số tình hình chủ yếu về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tháng 3 và quý I năm 2010 (26/02 )
Công nghệ thi công Carbon Asphan (26/02 )
Tầm quan trọng của tổ chức quá trình xây dựng công trình? (26/02 )
Thị trường bất động sản Hà Nội: Nhiều chuyển biến tích cực (26/02 )
Giá trị của một chuyến đi (26/02 )
Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công xây dựng tuyến xe điện mặt đất đầu tiên (26/02 )
Đại hội chi Đoàn thanh niên Viện Kinh tế xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2012 (26/02 )
Bất động sản Hà Nội: Tây “oải”, Đông “tiến” (26/02 )
Những điểm khác biệt của mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp so với các mẫu HSMT đã ban hành (26/02 )
Hóa đơn điện tháng 2 được tính theo 2 mức giá (26/02 )
Một số tình hình chủ yếu về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2010 (26/02 )
Ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (26/02 )
Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng chúc tết cán bộ công nhân viên (26/02 )
Viện Kinh tế xây dựng tổ chức chúc Tết các cán bộ nghỉ hưu nhân dịp đón xuân mới Canh Dần 2010 (26/02 )
1Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
2 Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.
3Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.
4Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch
5Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-4) 397 421 52; (84-4) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987;   Email: VienKTXD@moc.gov.vn
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử