Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Ban hành 10 văn bản QPPL trong tháng 3/2019

Cập nhật: 17/04/2019
Lượt xem: 271
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 3/2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 7 Nghị định của Chính phủ và 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh minh họa

Trong đó, Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 5/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi; trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được nhận đích danh làm con nuôi; hỗ trợ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo ở cơ sở nuôi dưỡng; rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi; thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi; hồ sơ của người được nhận làm con nuôi; yêu cầu về xác nhận trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi ở nước ngoài; yêu cầu về giới thiệu trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài; ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Ngày 8/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản gồm 09 chương, 75 điều, quy định chung về thực hiện thủ tục hành chính trong Nghị định này; quy định về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; quy chế quản lý khu bảo tồn biển; quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; quản lý giống thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; nuôi trồng thủy sản; quản lý hoạt động của tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác thủy sản trên các vùng biển;...

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động gồm 05 chương, 29 điều, cụ thể: Quy định chung về mục đích của việc cho thuê lại lao động; điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép; ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động; công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Ngày 28/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở. Nghị định gồm 3 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở, cụ thể: Bổ sung quy định về xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 60 về hồ sơ, trình tự, thủ tục thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật gồm 4 chương, 16 điều, quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã thuộc các huyện nghèo và Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân, cụ thể: Quy định chung về nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật; tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.

Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý gồm 06 chương, 22 điều, gồm các nội dung: Quy định chung về nguyên tắc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử; quy định chung về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền; thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền theo cơ chế một cửa quốc gia và qua cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử; thực hiện thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến, rời cửa khẩu cảng; thực hiện thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực tại cửa khẩu.

Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu được ban hành nhằm quy định lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải của xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu; khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
 

Theo BĐT Chính phủ

Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các tin liên quan:
Tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2019  (10/07 )
Hội thảo góp ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014  (10/07 )
Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW (10/07 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019 (10/07 )
Đề xuất xác định loại, cấp và phân nhóm công trình xây dựng (10/07 )
Đề xuất sửa quy định về quản lý vật liệu xây dựng (10/07 )
Bộ Xây dựng lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Dự thảo Chiến lược phát triển đô thị quốc gia 2021-2030.  (10/07 )
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Xây dựng năm 2019  (10/07 )
Viện Kinh tế xây dựng thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019 (10/07 )
Ban hành 11 văn bản QPPL trong tháng 5/2019 (10/07 )
Rà soát Thông tư 10/2018/TT-BXD ngày 26/10/2018 của Bộ Xây dựng (10/07 )
Thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Xây dựng  (10/07 )
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019  (10/07 )
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng  (10/07 )
Xây dựng thể chế là nhiệm vụ quan trọng nhất của Bộ Xây dựng  (10/07 )
Bộ Xây dựng tổ chức họp báo định kỳ quý I-2019  (10/07 )
Bộ Xây dựng triển khai Hợp phần Nghiên cứu thí điểm chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường carbon trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn ở Việt Nam  (10/07 )
Bộ Xây dựng triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2019 (10/07 )
Bộ Xây dựng: Nỗ lực đạt nhiều kết quả trong quản lý xây dựng (10/07 )
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019 (10/07 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-24) 397 421 52; (84-24) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử