Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

Nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu phương pháp xác lập Chỉ số giá xây dựng phù hợp với nền kinh tế thị trường”. RD08-07

Cập nhật: 15/10/2014
Lượt xem: 1886

Ngày 28/10/2011, tại Hội trường Viện Kinh tế xây dựng, hội đồng khoa học đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học: “Nghiên cứu phương pháp xác lập Chỉ số giá xây dựng phù hợp với nền kinh tế thị trường”.

Thành phần hội đồng khoa học gồm:
1- Chủ tịch hội đồng: Ts Trần Hồng Mai
2- Thư ký hội đồng: Ks Đinh Mạnh Hùng
3- Phản biện 1: Ths Lê Văn Cư, P.Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng.
4- Phản biện 2: Ts Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng.
5- Phản biện 3: Ths Nguyễn Thế Anh, P.Giám đốc Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng.
6- Các ủy viên hội đồng là lãnh đạo các phòng, trung tâm Viện Kinh tế xây dựng.

Nội dung:

Trong giai đoạn hiện nay chỉ số giá xây dựng đang dần chiếm vị trí rất quan trọng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Chỉ số giá giữ vai trò công cụ giúp các tổ chức cá nhân làm công tác lập và quản lý chi phí cũng như công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giảm công sức, thời gian và thủ tục tính toán, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán và giá hợp đồng xây dựng công trình. Việc sử dụng chỉ số giá xây dựng góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng trong việc điều chỉnh hợp đồng và thanh toán theo hợp đồng, đặc biệt hiệu quả khi thị trường xây dựng có biến động bất thường về giá nguyên, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và giá nhân công... Việc đẩy nhanh tốc độ thanh toán theo hợp đồng giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Với vai trò và tầm quan trọng nêu trên, việc các tác giả thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu phương pháp xác lập chỉ số giá xây dựng phù hợp với nền kinh tế thị trường.” là rất cần thiết và giải quyết đúng bài toán thực tiễn đang đặt ra.

Hội đồng khoa học thông qua các ý kiến phản biện đã đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài. Một số hiệu quả của đề tài:
- Đưa ra cơ sở cho việc tính toán, xác định chỉ số giá xây dựng phục vụ công bố theo định kỳ, giúp các đối tượng tham gia đầu tư xây dựng vận dụng để xác định và điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu, giá thanh toán theo hợp đồng có điều chỉnh giá một cách nhanh chóng, có hiệu quả. Điều này có đóng góp thực tiện to lớn, góp phần đẩy nhanh việc thực hiện, hoàn thành các dự án xây dựng công trình.
- Đề tài đã đề cập và nêu lên được sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu và giới hạn được phạm vi nghiên cứu phù hợp với điều kiện thực tế triển khai thực hiện công tác điều tra, khảo sát. Để có thể làm tốt công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì các chủ thể tham gia lập và quản lý chi phí cần phải có được những thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về sự biến động của thị trường xây dựng để từ đó đưa ra những tính toán, điều chỉnh và ra quyết định cho phù hợp.
-    Đề tài đã khảo sát tình hình nghiên cứu và sử dụng chỉ số giá xây dựng tại một số nước trên thế giới. Đưa ra được bảng tổng hợp về tình hình sử dụng chỉ số giá xây dựng tại một số nước phát triển. Trong các bảng có các thông tin về tên chỉ số, khu vực địa lý tính toán, các yếu tố tính toán, nguồn dữ liệu, công thức tính và chu kỳ tính:
+ Bảng tổng hợp tình hình sử dụng chỉ số giá ở 20 nước: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Ai Len… công bố chỉ số giá xây dựng theo các yếu tố đầu vào.
+ Bảng tổng hợp tình hình sử dụng chỉ số giá ở 13 nước công bố, xác định và sử dụng chỉ số giá xây dựng theo các yếu tố đầu ra:  Úc, Áo, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Mỹ…
+ Bảng tổng hợp tình hình sử dụng chỉ số giá ở 3 nước công bố, xác định và sử dụng chỉ số giá xây dựng theo giá bán sản phẩm: Canada, Tây Ban Nha, Mỹ.
Các dữ liệu thống kê trong bảng thể hiện sự nghiên cứu công phu và mang giá trị khoa học, giúp đưa ra bức tranh tổng thể về việc công bố và sử dụng chỉ số giá xây dựng.
-    Đề tài cũng thống kê lại được một số phương pháp tính toán, xác định chỉ số giá xây dựng đang được áp dụng hiện nay.
-    Khái quát lại bức tranh toàn cảnh về tình hình nghiên cứu và sử dụng chỉ số giá xây dựng ở nước ta hiện nay. Các nội dung đề cập ở mục này thể hiện sự hiểu biết rất sâu của các tác giả về thị trường xây dựng, hoạt động xây dựng ở nước ta hiện nay. Phân tích tình hình sử dụng chỉ số giá xây dựng trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng và thanh toán theo hợp đồng ở một số dự án, gói thầu xây dựng được sưu tầm phương pháp, công thức, số liệu, phân tích công phu, rõ ràng. Giúp làm rõ tình hình sử dụng chỉ số giá trong thực tế thực hiện một số dự án, gói thầu xây dựng.
-    Đề tài đã đề xuất phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình. Trình tự và các bước xác định chỉ số giá xây dựng công trình. Các công thức tính toán, chú giải ý nghĩa rõ ràng các ký hiệu trong công thức ở phần phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng. Đề xuất được trình tự xác định và công bố chỉ số giá xây dựng. Các yêu cầu về thu thập số liệu, dữ liệu, các yêu cầu về thông tin giá thị trường của các yếu tố đầu vào, xử lý số liệu, dữ liệu..
-    Thực hiện một ví dụ tính toán chỉ số giá xây dựng với số liệu, công thức, các bước tính toán và bảng biểu cụ thể từ lúc thu thập xử lý số liệu cho đến khi hoàn thiện kết quả tính toán để công bố chỉ số giá xây dựng. Đây là một nội dung rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao giúp cho việc đưa kết quả của đề tài ứng dụng vào thực tiễn thuận lợi.
-    Toàn bộ nội dung đề tài nếu được công bố sẽ là một tài liệu tham khảo tốt cho những người làm công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
-    Đề tài đưa ra phần kết luận và kiến nghị với các vấn đề đúc kết rút ra từ các nghiên cứu, điều tra, khảo sát trong dự án là hợp lý. Đồng thời cũng đề xuất mở hướng và các vấn đề nghiên cứu hoàn thiện tiếp theo.
-    Sản phẩm của đề tài đã đưa ra được dự thảo Dự thảo phương pháp xác định chỉ số giá. Đề xuất mẫu bảng công bố chỉ số giá xây dựng. Đây là đóng góp rất quan trọng cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
-    Ví dụ kèm theo với số liệu tính toán chỉ số giá xây dựng cho công trình Nhà ở chi tiết, rõ ràng.
Các bài phản biện đã có những ý kiến đóng góp xác đáng giúp cho các tác giả hoàn thiện hơn kết quả nghiên cứu của đề tài.
Theo nội dung báo cáo kết quả thực hiện thì báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài khoa học này đã hoàn thành tốt các nội dung nghiên cứu, đưa ra các đóng góp thực tiễn, hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Vì vậy, Hội đồng bảo vệ đề tài nghiên cứu cấp cơ sở đã thông qua kết quả nghiên cứu.

* Chủ nhiệm đề tài: Ks. Nguyễn Anh Tuấn.

Các tin liên quan:
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xác định chỉ tiêu suất chi phí xây dựng phù hợp với công nghệ thi công và lắp đặt công trình xây dựng trên biển và đảo (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, định mức kinh tế, chi phí cho bảo vệ môi trường và giá dịch vụ trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng Định mức dự toán hao phí xử lý nước thải sinh hoạt theo một số công nghệ xử lý phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý nước thải (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN, TÍNH CHẤT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐẶC THÙ TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi về định giá xây dựng phục vụ việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (08/12 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống bằng công nghệ khoan kích ống ngầm tại Việt Nam (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LÀM CƠ SỞ NÂNG CAO CÔNG TÁC DỰ BÁO VÀ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HOẢ TÁNG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) (08/12 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TƯ VẤN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP (08/12 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử