Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM

Cập nhật: 08/09/2020
Lượt xem: 1390
  1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
- Ngày 22/12/2016 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình tại Quyết định 2500/QĐ-TTg, theo đó, khuyến khích áp dụng BIM để nâng cao năng suất, chất lượng trong các dự án đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, trong thực tế, các vấn đề như chi phí đầu tư ban đầu cao liên quan đến thiết lập phần mềm và phần cứng và đào tạo người dùng BIM, kết hợp với những khó khăn khi kết hợp BIM vào quy trình vận hành và hệ thống quản lý hiện tại, vẫn là những thách thức đối với các nhà quản lý, chủ đầu tư cũng như các doanh nghiệp tư vấn, thi công xây lắp khi nghiên cứu áp dụng BIM. Kinh nghiệm cho thấy, hiệu quả, lợi ích bắt nguồn từ việc áp dụng BIM sẽ ảnh hưởng đến sự tích cực và nhiệt tình của các chủ thể liên quan trong vấn đề triển khai BIM. BIM là công nghệ mới, có nhiều lợi thế. Tuy nhiên để có thể khai thác được có hiệu quả, ngoài việc lựa chọn mục tiêu áp dụng phù hợp thì quá trình triển khai đúng quy trình, phân bổ nguồn lực hợp ý có vai trò quan trọng.

- Trong đầu tư nói chung, giám sát và đánh giá là chức năng quản lý có vai trò quan trọng giúp nâng cao tính hiệu quả trong hỗ trợ quá trình phát triển. Mục đích chính của giám sát và đánh giá là để các đối tác thực hiện có thể đưa ra các quyết định, có đầy đủ thông tin nhằm giúp họ đạt được các mục tiêu phát triển của mình và thể hiện các kết quả đó. Việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng để đồng vốn đầu tư được sử dụng đúng mục tiêu và đảm bảo sự tăng trưởng. Đối với việc triển khai BIM trong dự án đầu tư xây dựng, cũng qua nhiều công đoạn, có sự tham gia của nhiều chủ thể, khi xác định ứng dụng BIM là công cụ chủ đạo trong quá trình phối hợp thực hiện dự án thì việc xem xét, đánh giá quá trình triển khai là cần thiết.

- Nhằm mục đích làm rõ căn cứ để đánh giá, nhận biết nội dung, yêu cầu quá trình triển khai áp dụng BIM thì việc xây dựng bộ tiêu chí giám sát, đánh giá là cấp thiết. Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá sẽ là công cụ để nhận biết, theo dõi đo lường đánh giá hoạt động áp dụng BIM, giúp cho cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu có thể nhìn ra điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động áp dụng BIM, từ đó cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động quá trình áp dụng đáp ứng mục tiêu áp dụng BIM cho dự án. 
  1. Mục đích nghiên cứu
          Xây dựng bộ tiêu chí giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng giai đoạn thực hiện thí điểm nhằm giúp các chủ đầu tư nhận biết, theo dõi, đánh giá quá trình áp dụng BIM, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu để cải thiện, nâng cao chất lượng quá trình triển khai áp dụng BIM cho dự án. Kết quả đánh giá theo tiêu chí cũng là cơ sở để Ban chỉ đạo BIM Bộ Xây dựng tổng kết, hoàn thiện các hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ việc áp dụng rộng rãi BIM trong lĩnh vực xây dựng.
  1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến việc xây dựng các tiêu chí giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM trong dự án đầu tư xây dựng;
- Đánh giá thực trạng việc tổ chức thực hiện áp dụng BIM, công tác giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM tại Việt Nam (trọng tâm là các dự án thí điểm áp dụng);
- Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM trong dự án đầu tư xây dựng (giai đoạn thí điểm) phù hợp với định hướng việc áp dụng và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.
  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu: Tiêu chí giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM trong dự án đầu tư xây dựng.
3.2 Phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Chủ thể giám sát, đánh giá: Chủ đầu tư dự án
- Đối tượng giám sát, đánh giá: việc áp dụng BIM trong dự án đầu tư xây dựng.
Đề tài tập trung nghiên cứu công tác giám sát, đánh giá việc áp dụng thí điểm BIM tại các dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2016-2018 (Giai đoạn bắt đầu thực hiện Đề án 2500 của Thủ tướng Chính phủ). Việc áp dụng BIM trong quản lý vận hành hiện chưa được các dự án thực hiện, mặt khác nội dung áp dụng trong quản lý vận hành hiện vẫn chưa có hướng dẫn, do vậy đề tài chỉ đưa ra nội dung có thể ứng dụng BIM, một số tiêu chí có thể tham khảo cho các công trình áp dụng BIM trong quản lý vận hành.
  1. Phương pháp nghiên cứu
- Hồi cứu tài liệu: tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước có liên quan về giám sát, đánh giá, xác định lợi ích việc áp dụng BIM.
- Nghiên cứu lý luận: hệ thống các khái niệm về chỉ tiêu giám sát, đánh giá, lý thuyết về phương pháp đánh giá và hệ thống chỉ tiêu đánh giá.
- Khảo sát đánh giá: khảo sát thực trạng công tác giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM tại một số dự án thí điểm;
- Tham vấn với một số đơn vị, tổ chức, cá nhân về tính phù hợp của các tiêu chí giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM cho dự án.
  1. Kết cấu của đề tài
Kết cấu đề tài gồm có: Phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục và có 3 chương nội dung.
Nội dung của 3 chương như sau:
Chương I: Cơ sở lý luận liên quan đến tiêu chí giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM trong dự án đầu tư xây dựng
Chương II: Thực trạng về công tác giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM tại các dự án thí điểm
Chương III: Đề xuất một số tiêu chí giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM tại các dự án thí điểm
Phần phụ lục:
Phụ lục số 1: Tình hình triển khai thực hiện áp dụng BIM tại một số dự án thí điểm
Phụ lục số 2: Điều tra thăm dò về tiêu chí giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM tại dự án đầu tư xây dựng
Phụ lục số 3: Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM tại các dự án đầu tư xây dựng (giai đoạn thí điểm)
Phụ lục số 4: Mẫu bảng thu thập thông tin xác định lợi ích của việc áp dụng BIM

Các tin liên quan:
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức sản xuất cát nghiền trong xây dựng (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán của các công tác dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xác định chỉ tiêu suất chi phí xây dựng phù hợp với công nghệ thi công và lắp đặt công trình xây dựng trên biển và đảo (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, định mức kinh tế, chi phí cho bảo vệ môi trường và giá dịch vụ trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng Định mức dự toán hao phí xử lý nước thải sinh hoạt theo một số công nghệ xử lý phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý nước thải (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN, TÍNH CHẤT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐẶC THÙ TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi về định giá xây dựng phục vụ việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống bằng công nghệ khoan kích ống ngầm tại Việt Nam (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LÀM CƠ SỞ NÂNG CAO CÔNG TÁC DỰ BÁO VÀ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HOẢ TÁNG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) (22/06 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử