Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng Định mức dự toán hao phí xử lý nước thải sinh hoạt theo một số công nghệ xử lý phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý nước thải

Cập nhật: 09/09/2020
Lượt xem: 1233
1. Sự cần thiết của việc triển khai nghiên cứu đề tài
- Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính Phủ về thoát nước và xử lý nước thải đã quy định Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn phương pháp xác định giá dịch vụ thoát nước. Theo đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 hướng dẫn phương pháp xác định giá dịch vụ thoát nước. Để có cơ sở cho việc xác định chi phí đầu tư cũng như dự kiến chi phí xử lý nước thải, Bộ Xây dựng đã công bố suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý nước thải tại Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 21/4/2015. Mặt khác, Bộ Xây dựng cũng đã công bố định mức dự toán nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước đô thị tại Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014. Các văn bản nêu trên là những căn cứ quan trọng phục vụ cho việc xác định và quản lý chi phí của dịch vụ thoát nước.

- Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, khi xác định giá dịch vụ thoát nước cần phải xác định được đầy đủ, đúng quy định chi phí của công đoạn nạo vét, duy trì hệ thống thu gom nước thải và công đoạn xử lý nước thải. Một trong những yêu cầu để xác định chi phí của các công đoạn này là cần phải có các định mức do cơ quan có thẩm quyền công bố; bao gồm định mức dự toán cho các công việc nạo vét, duy trì hệ thống thu gom nước thải và định mức dự toán cho công tác xử lý nước thải. Mặt khác, trong bối cảnh nhiều địa phương chưa xác định được giá dịch vụ thoát nước, chưa xác định giá để thanh toán hợp đồng xử lý nước thải đòi hỏi cần phải xác định được mức giá riêng của công đoạn xử lý nước thải. Ngoài ra, trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các dự án xử lý nước thải đã gặp khó khăn lúng túng khi không có đủ cơ sở để đánh giá các tiêu hao về vật tư, nhiên liệu, điện năng; lao động; thiết bị của quá trình xử lý nước thải cũng như đánh giá chi phí duy trì việc xử lý nước thải, một yếu tố quan trọng khi xem xét góc độ tài chính, hiệu quả kinh tế, tài chính của dự án đầu tư cơ sở xử lý nước thải. Định mức dự toán cho các công việc nạo vét, duy trì hệ thống thu gom nước thải hiện đã được Bộ Xây dựng công bố chung, nhiều địa phương đã công bố riêng định mức này dựa trên định mức của Bộ Xây dựng và điều chỉnh để phù hợp với thực tế của địa phương. Tuy nhiên, do chưa có định mức của công đoạn xử lý nước thải nên việc lập kế hoạch vốn, lựa chọn đơn vị quản lý vận hành và thanh toán chi phí xử lý nước thải sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, do chưa có định mức của công đoạn này nên việc xác định và quản lý giá dịch vụ thoát nước gặp khó khăn. Chính vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu xem xét, đánh giá các công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt đang được sử dụng hiện nay làm cơ sở để xác định định mức các hao phí có liên quan đến quá trình xử lý nước thải sinh hoạt (định mức dự toán xử lý nước thải sinh hoạt) phục vụ yêu cầu công tác quản lý dịch vụ này là cần thiết.

2. Mục tiêu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu
2.1. Mục tiêu: Đề xuất các công cụ (định mức hao phí xử lý nước thải) phù hợp với các công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt đang được sử dụng hiện nay phục vụ công tác quản lý dịch vụ thoát nước đô thị.
2.2. Phạm vi nghiên cứu:
- Về không gian: Lựa chọn một số công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt đô thị đang áp dụng ở một số đô thị đại diện; trong đó tập trung đối với công nghệ xử lý bùn hoạt tính, công nghệ hồ sinh học và công nghệ lọc sinh học.
- Về thời gian: Nghiên cứu sử dụng các tài liệu, số liệu có liên quan từ thời điểm cơ sở xử lý nước thải đầu tiên sử dụng công nghệ xử lý bùn hoạt tính, công nghệ hồ sinh học và công nghệ lọc sinh học ở nước ta đi vào hoạt động đến nay.
2.3. Đối tượng nghiên cứu: Các hao phí của quá trình xử lý nước thải theo công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt đang được áp dụng hiện nay.

3. Phương pháp nghiên cứu
Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng kết hợp một số phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp thống kê: thu thập các tài liệu, số liệu thống kê có liên quan công nghệ, công suất; thành phần và mức tiêu hao của nguyên vật liệu, vật tư, hóa chất, nhân lực, máy công nghệ trong quá trình xử lý nước thải sinh hoạt. Các thông tin được xử lý theo chủ đề làm cơ sở dữ liệu phục vụ việc tính toán hao phí định mức.
- Phương pháp khảo sát thực tế: lựa chọn một số cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt để khảo sát, theo dõi số liệu có liên quan đến quá trình vận hành xử lý nước thải. Số liệu thu thập từ khảo sát thực tế là nguồn dữ liệu kết hợp với số liệu thống kê để phục vụ việc tính toán các hao phí định mức.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp và kinh nghiệm chuyên gia: phân tích các tài liệu, số liệu thu thập được làm cơ sở để tổng hợp kết quả nghiên cứu, tính toán xác định các hao phí định mức. Sử dụng kinh nghiệm chuyên gia để đánh giá kết quả tính toán các hao phí định mức xử lý nước thải sinh hoạt.

4. Sản phẩm của đề tài
Sản phẩm chủ yếu của đề tài bao gồm:
- Báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu của đề tài.
- Định mức hao phí xử lý nước thải sinh hoạt theo công nghệ xử lý bùn hoạt tính, công nghệ hồ sinh học và công nghệ lọc sinh học.
- Dự thảo văn bản của Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng Định mức hao phí xử lý nước thải sinh hoạt.

5. Kết cấu của báo cáo kết quả thực hiện đề tài
Báo cáo kết quả thực hiện đề tài ngoài Phần mở đầu, Kết luận và các Phụ lục bao gồm:
- Chương 1. Cơ sở lý luận liên quan đến xác định mức hao phí xử lý nước thải sinh hoạt.
- Chương 2. Thực trạng xác định hao phí và quản lý chi phí xử lý nước thải sinh hoạt.
- Chương 3. Xác định hao phí xử lý nước thải sinh hoạt.
Các tin liên quan:
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức sản xuất cát nghiền trong xây dựng (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán của các công tác dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xác định chỉ tiêu suất chi phí xây dựng phù hợp với công nghệ thi công và lắp đặt công trình xây dựng trên biển và đảo (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, định mức kinh tế, chi phí cho bảo vệ môi trường và giá dịch vụ trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN, TÍNH CHẤT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐẶC THÙ TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi về định giá xây dựng phục vụ việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống bằng công nghệ khoan kích ống ngầm tại Việt Nam (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LÀM CƠ SỞ NÂNG CAO CÔNG TÁC DỰ BÁO VÀ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HOẢ TÁNG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) (22/06 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử