Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh

Cập nhật: 11/11/2021
Lượt xem: 3680
1. Sự cần thiết của đề tài
- Công trình xanh là công trình đạt được hiệu quả cao trong sử dụng năng lượng và vật liệu, giảm thiểu và hạn chế tối đa những tác động không tốt của môi trường xây dựng tới sức khỏe con người và môi trường tự nhiên thông qua: sử dụng năng lượng, nước và các nguồn tài nguyên khác một cách hiệu quả, bảo vệ sức khỏe người sử dụng, nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu chất thải, ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng công trình xanh được coi là một phần quan trọng, tích cực và hiệu quả trong các hoạt động có ý thức của toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành xây dựng.

- Công trình xanh là một nội dung trong thực hiện Luật tiết kiệm năng lượng, Luật phát triển đô thị. Ngày 27/7/2016 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 736/QĐ-BXD thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ và môi trường thuộc chương trình khoa học “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, vật liệu tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo và thúc đẩy phát triển công trình xanh”. Rõ ràng việc triển khai công trình xanh tại Việt Nam hiện còn mới mẻ nhưng đã được Nhà nước chủ trương, khuyến khích đầu tư xây dựng.

- Tuy nhiên, hiện nay việc đầu tư xây dựng công trình theo tiêu chí công trình xanh vẫn còn đang thiếu các thông tin về chi phí, thiếu các chỉ tiêu về chi phí đầu tư xây dựng công trình xanh. Vì vậy cần thiết phải nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (Công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh để làm cơ sở cho việc xác định tổng mức đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án công trình xanh tại Việt Nam.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Hiện nay có rất nhiều tiêu chuẩn về công trình xanh được áp dụng vận dụng tại Việt Nam, trong đó tiêu chuẩn công trình xanh LOTUS của hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC) là tiêu chuẩn công trình xanh toàn diện và phù hợp nhất đối với Việt Nam hiện nay. Do đó đề tài nghiên cứu chi phí đầu tư xây dựng các công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại theo tiêu chí công trình xanh hướng tới tiêu chuẩn LOTUS. Tuy nhiên, trong tiêu chuẩn đánh giá của LOTUS thì các tiêu chí: sức khỏe & tiện nghi, vị trí & môi trường, quản lý bị phụ thuộc nhiều vào địa điểm xây dựng, điều kiện xây dựng của mỗi công trình, do đó việc lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng này chưa được xem xét nghiên cứu trong đề tài này. Do đó đối tượng nghiên cứu là chi phí đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại theo 3 tiêu chí trong tiêu chuẩn LOTUS là năng lượng, nước và vật liệu sử dụng trong công trình. Sản phẩm nghiên cứu là chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (Công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh.
- Phạm vi nghiên cứu: các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, trung tâm thương mại theo tiêu chí công trình xanh trên phạm vi cả nước trong thời gian 5 năm gần đây.

3. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu Suất vốn đầu tư xây dựng của một số công trình xây dựng dân dụng (Công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp thêm vào hệ thống công cụ chỉ tiêu phục vụ công tác xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp sau:
- Phương pháp phân tích, dẫn chứng, tổng hợp nhằm làm sáng tỏ về mặt lý luận liên quan đến bản chất, vai trò của suất vốn đầu tư xây dựng công trình theo tiêu chí công trình xanh.
- Phương pháp thống kê nhằm điều tra, thu thập số liệu.
- Phương pháp so sánh, tổng hợp.
- Phương pháp chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng năng lượng và các tài nguyên hiệu quả trong công trình.

5. Kết cấu của đề tài
Kết cấu của đề tài gồm Phần mở đầu, kết luận và 3 chương nội dung và 4 phụ lục, cụ thể như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về suất vốn đầu tư xây dựng công trình xanh và phương pháp xác định suất vốn đầu tư
Chương 2: Thực trạng chi phí đầu tư xây dựng công trình xanh đối với công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại thời gian qua
Chương 3: Xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình theo tiêu chuẩn LOTUS đối với công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại
Phần phụ lục:
Phụ lục số 1: Kết quả tính toán suất vốn đầu tư xây dựng công trình trụ sở văn phòng làm việc và trung tâm thương mại theo tiêu chí công trình xanh LOTUS
Phụ lục số 2: Một số công trình xanh tiêu biểu trên thế giới và Việt Nam
Phụ lục số 3: Bảng đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, nước, vật liệu của một số mô hình tính toán lựa chọn trên phần mềm đánh giá EDGE
Phụ lục số 4: Tổng kết thị trường công trình xanh tại Việt Nam Quý 1 năm 2020
Các tin liên quan:
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỰC HIỆN THEO MÔ HÌNH TỔNG THẦU EPC (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xác định và quản lý chi phí duy trì các dịch vụ công ích trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế hình thành, xác định và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng hệ chỉ tiêu đánh giá về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TƯ VẤN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LÀM CƠ SỞ NÂNG CAO CÔNG TÁC DỰ BÁO VÀ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi về định giá xây dựng phục vụ việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HOẢ TÁNG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống bằng công nghệ khoan kích ống ngầm tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN, TÍNH CHẤT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐẶC THÙ TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM (27/04 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử