Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xác định chỉ tiêu suất chi phí xây dựng phù hợp với công nghệ thi công và lắp đặt công trình xây dựng trên biển và đảo

Cập nhật: 08/12/2020
Lượt xem: 1029
  1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
- Việt Nam là đất nước có bờ biển kéo dài 3260km chạy dọc từ Bắc tới Nam, với 2773 đảo lớn nhỏ có tổng diện tích là 1720 km2. Hiện cả nước có 12 huyện đảo ven bờ và 2 huyện đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa. Vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia đã được nâng lên rõ rệt sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tiếp tục khẳng định chủ trương về: phát triển kinh tế biển và ven biển; nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển;....

- Đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước vào các công trình trên biển đảo, tạo ra cơ sở vật chất hiện hữu như hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đê kè chắn sóng, một số công trình dân dụng thiết yếu về giáo dục, y tế, trường học,... là nhiệm vụ cần thiết ban đầu để thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XII.

- Trong xây dựng cơ bản, bên cạnh việc hoàn thiện, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn cho công trình, việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng hợp lý đóng vai trò quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả, kế hoạch, tiến độ triển khai dự án. Tại Điều 5 Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 qui định phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng, trong đó suất vốn đầu tư xây dựng công trình (gồm suất chi phí xây dựng) là một trong những công cụ để xác định Tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Thực tế hiện nay, hệ thống các công cụ chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình mới chỉ tập trung vào các công trình trên đất liền, do đó khi xác định chi phí đầu tư xây dựng đối với công trình ven biển, trên đảo còn gặp rất nhiều khó khăn, các yếu tố đặc thù của công trình thi công ven biển, trên đảo (công nghệ thi công và lắp đặt, giải pháp sử dụng vật liệu,....) ảnh hưởng đến chi phí công trình chưa được phản ánh sát với thực tế. Do đó nguyên tắc tính đúng, tính đủ không đủ cơ sở tính toán trong quá trình thực hiện.

- Ngày 08/6/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 513/QĐ-BXD về Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ thuộc lĩnh vực Xây dựng công trình biển đảo, trong đó có những lĩnh vực nghiên cứu về vật liệu, cấu kiện, công nghệ thi công và lắp đặt cho công trình ven biển, trên đảo. Vì vậy nhu cầu về thông tin chi phí xây dựng khi áp dụng những kết quả nghiên cứu trên đối với công trình ven biển, trên đảo đã được Bộ Xây dựng đặt hàng cho Viện Kinh tế xây dựng triển khai nghiên cứu về suất chi phí xây dựng.

- Xuất phát từ những lý do trên, việc nghiên cứu xác định chỉ tiêu suất chi phí xây dựng phù hợp đặc thù công nghệ thi công và lắp đặt công trình xây dựng ven biển, trên đảo là cần thiết. Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa góp phần hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phục vụ lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, kịp thời trong thực hiện Nghị quyết TW8 khoá XII đã đề ra.
  1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Thu thập thông tin, số liệu liên quan đến chi phí đầu tư xây dựng công trình được xây dựng phổ biến ở ven biển, trên đảo;
- Xử lý số liệu, dữ liệu  thu thập và xác định suất chi phí xây dựng công trình theo mô hình tính toán kết hợp với thông tin, số liệu thu thập đã qua xử lý;
- Nghiên cứu một số đặc thù về vật liệu, cấu kiện, công nghệ thi công và lắp đặt cho công trình ven biển, trên đảo ảnh hưởng đến chi phí xây dựng công trình ven biển, trên đảo;
- Kết quả nghiên cứu sẽ bổ sung hệ thống công cụ phục vụ việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng; hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí nguồn lực của quốc gia.
  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  2. 1. Đối tượng nghiên cứu:
Suất chi phí xây dựng công trình xây dựng ven biển, trên đảo.
  1. 2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
Trên cơ sở đối tượng nghiên cứu của đề tài, và một số loại hình công trình có tính chất điển hình, phổ biến đã được đầu tư xây dựng trong thời gian qua, nhóm nghiên cứu xác định phạm vi nghiên cứu là các công trình xây dựng ở ven biển, trên đảo thuộc nhóm các đảo ven bờ. Cụ thể loại công trình xác định chỉ tiêu suất chi phí xây dựng như sau:
- Công trình dân dụng: công trình giáo dục; y tế;  trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc; nhà sinh hoạt cộng đồng;
- Công trình hạ tầng kỹ thuật: công trình cấp nước (nhà máy nước); thoát nước (công trình xử lý nước thải); xử lý chất thải rắn (cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt).
- Công trình giao thông: đường bê tông xi măng, đường bê tông nhựa asphan.
- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: đê chắn sóng; đê, kè  bảo vệ bờ đảo.
  1. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu sử dụng là phương pháp kết hợp giữa các phương pháp khảo sát thực tế tại hiện trường, thống kê- kinh nghiệm, phân tích tổng hợp, so sánh đối chiếu và phương pháp kế thừa.
  1. Kết cấu của đề tài
Kết cấu của đề tài gồm Phần mở đầu, kết luận và 3 chương nội dung, cụ thể như sau:
Chương 1:Cơ sở lý luận về suất chi phí xây dựng công trình ven biển, trên đảo
Chương 2:Thực trạng các yếu tố liên quan tới chỉ tiêu suất chi phí xây dựng công trình ven biển, trên đảo
Chương 3:Xác định chỉ tiêu suất chi phí xây dựng công trình ven biển, trên đảo
Phần phụ lục:
Phụ lục 1: Kết quả tính toán chỉ tiêu suất chi phí xây dựng công trình ven biển, trên đảo.
Phụ lục 2: Danh mục các dự án/công trình thu thập.
Phụ lục 3: Mẫu phiếu  điều tra, thu thập thông tin dự án/công trình phục vụ xác định suất chi phí xây dựng công trình

Các tin liên quan:
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức sản xuất cát nghiền trong xây dựng (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán của các công tác dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, định mức kinh tế, chi phí cho bảo vệ môi trường và giá dịch vụ trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng Định mức dự toán hao phí xử lý nước thải sinh hoạt theo một số công nghệ xử lý phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý nước thải (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN, TÍNH CHẤT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐẶC THÙ TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi về định giá xây dựng phục vụ việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (22/06 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống bằng công nghệ khoan kích ống ngầm tại Việt Nam (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LÀM CƠ SỞ NÂNG CAO CÔNG TÁC DỰ BÁO VÀ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (22/06 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HOẢ TÁNG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) (22/06 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử