Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỰC HIỆN THEO MÔ HÌNH TỔNG THẦU EPC

Cập nhật: 27/04/2022
Lượt xem: 990

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ chế quản lý dự án theo mô hình tổng thầu EPC

- Mô hình tổ chức thực hiện dự án theo hình thức tổng thầu thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình (EPC) là phương thức quản lý tiên tiến, hiện đại đem lại hiệu quả khi áp dụng trong quá trình đầu tư xây dựng công trình. Mô hình này đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng và đã chứng minh được tính hiệu quả hơn so với mô hình tổ chức thực hiện dự án truyền thống. Những năm vừa qua ở nước ta, mô hình tổng thầu thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình (EPC) đã được ứng dụng trong quá trình tổ chức thực hiện một số dự án. Qua theo dõi cho thấy một số dự án đã thành công khi áp dụng mô hình này nhưng phần lớn các dự án khi áp dụng mô hình tổng thầu EPC đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc gây ra nhiều hệ lụy. Hiện tượng phổ biến là tiến độ dự án kéo dài, chi phí hợp đồng phát sinh tăng, không thanh quyết toán được hợp đồng, không hoàn thành dự án. Cá biệt, một số dự án do áp dụng mô hình tổng thầu EPC đã dẫn đến các vụ án kinh tế, gây nhức nhối trong quản lý kinh tế, xã hội. Nguyên nhân của sự không thành công khi áp dụng mô hình tổng thầu EPC ở nhiều dự án thì có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân cốt lõi là do khung khổ pháp lý để triển khai thực hiện mô hình tổng thầu EPC còn nhiều bất cập: thiếu các quy định liên quan đến điều kiện để dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo mô hình tổng thầu EPC; Lựa chọn tổng thầu EPC ở giai đoạn nào; Theo hồ sơ thiết kế nào; Giá gói thầu ra sao; Năng lực của nhà thầu EPC như thế nào; Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng; hồ sơ mời thầu EPC; quản lý trình tự thương thảo hợp đồng EPC; mô hình quản lý dự án; quản lý chất lượng; thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC; quản lý các điều chỉnh đối với dự án thực hiện theo mô hình tổng thầu EPC...

- Để phát huy các thế mạnh của mô hình tổng thầu EPC ở nước ta như đã thành công trên thế giới thì việc tổ chức nghiên cứu dựa trên cơ sở các luận cứ về lý luận, về thực tiễn và về pháp lý để đề xuất hoàn thiện khung khổ pháp lý có liên quan đến việc áp dụng mô hình tổng thầu EPC là đòi hỏi cấp thiết. Do việc, việc triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo mô hình tổng thầu EPC” là hết sức cần thiết phục vụ nhiệm vụ xây dựng văn bản pháp luật của Bộ Xây dựng.

2. Mục tiêu, phạm vi, đối tượng, phương pháp nghiên cứu

2.1. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu thực hiện đề tài là nhằm khắc phục những bất cập do chưa có đủ quy định, chế tài trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng thực hiện theo mô hình tổng thầu EPC góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và nâng cao hiệu quả quản lý theo mô hình này.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

          Đề tài tập trung phân tích, đánh giá các cơ chế chính sách có liên quan đến mô hình tổng thầu EPC và dựa trên kết quả đánh giá thực trạng triển khai các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo mô hình tổng thầu EPC để đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý dự án đầu tư theo mô hình tổng thầu EPC. Đề tài tổ chức nghiên cứu các vấn đề có liên quan trong giai đoạn 2010-2020.

2.3. Đối tượng nghiên cứu

          Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các văn bản quy định pháp luật điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC, thực tiễn triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo mô hình tổng thầu EPC.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp như phân tích, so sánh, tổng hợp kết hợp phương pháp sử dụng ý kiến đánh giá của các chuyên gia, tổ chức có liên quan.

3. Địa chỉ áp dụng

Kết quả nghiên cứu đề tài phục vụ nhiệm vụ xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo mô hình tổng thầu EPC

4. Nội dung báo cáo kết quả thực hiện đề tài

          Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục có liên quan, báo cáo kết quả thực hiện đề tài gồm có 03 chương và 02 Phụ lục kèm theo; cụ thể:
- Chương 1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo mô hình tổng thầu EPC.
- Chương 2. Thực trạng quản lý đầu tư xây dựng thực hiện theo mô hình tổng thầu EPC.
- Chương 3. Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách quản lý đầu tư xây dựng thực hiện theo mô hình tổng thầu EPC.
- Phụ lục 01. Báo cáo gửi Bộ trưởng về việc đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tư xây dựng theo mô hình tổng thầu EPC.
- Phụ lục 02. Danh mục một số dự án được khảo sát, thu thập thông tin làm cơ sở đánh giá thực trạng áp dụng mô hình tổng thầu EPC tại Việt Nam.

5. Sản phẩm của đề tài

          - Báo cáo kết quả thực hiện đề tài.
          - Báo cáo đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo mô hình tổng thầu EPC.

Các tin liên quan:
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xác định và quản lý chi phí duy trì các dịch vụ công ích trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế hình thành, xác định và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng hệ chỉ tiêu đánh giá về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TƯ VẤN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LÀM CƠ SỞ NÂNG CAO CÔNG TÁC DỰ BÁO VÀ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi về định giá xây dựng phục vụ việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HOẢ TÁNG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống bằng công nghệ khoan kích ống ngầm tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN, TÍNH CHẤT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐẶC THÙ TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM (27/04 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử