Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Cập nhật: 11/11/2021
Lượt xem: 16794
1. Sự cần thiết triển khai thực hiện đề tài:
- Hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình được dùng làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình mặc dù được cập nhập, sửa đổi, bổ sung thường xuyên nhưng, số lượng vẫn còn thiếu và hạn chế so với sự phát triển của công nghệ xây dựng và vật liệu xây dựng mới. Do đó việc nghiên cứu để đề xuất sửa đổi và bổ sung các định mức dự toán cho phù hợp với sự phát triển của công nghệ xây dựng và vật liệu xây dựng làm cơ sở cho việc xác định giá xây dựng công trình cho phù hợp là cần thiết.

- Hiện nay, định mức công trình được Bộ Xây dựng ban hành được dùng chung cho rất nhiều ngành như: dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, hàng không… dẫn đến thực trạng các định mức hiện tại đôi khi cùng công việc nhưng chỉ phù hợp với ngành này mà chưa phù hợp với ngành khác. Dẫn đến thực trạng khi dùng định mức xây dựng để lập dự toán cho công trình thì người lập hay vận dụng hoặc nội suy theo cảm quan, gây ra sự khó khăn trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Chủ Đầu tư. Để khắc phục được những hạn chế này, một số ngành đã chủ động xây dựng các bộ định mức chuyên ngành cho phù hợp với điều kiện đặc thù của ngành, như ngành công thương Bộ Công thương đã ban hành bộ định mức – đơn giá riêng cho công trình đường dây và trạm biến áp đảm bảo được sự đặc thù của ngành so với các ngành khác…

- Trong khi đó công trình hàng không là loại hình công trình đặc thù của ngành Giao thông vận tải. Những năm gần đây, hệ thống cảng hàng không đã phát triển đến một giai đoạn mới. Năm 2011, sản lượng khách thông qua các cảng đạt 35,7 triệu lượt (tăng 13,1% so với năm 2010), tổng thị trường vận tải đạt 23,7 triệu khách (tăng 13%), hàng hóa đạt 420.000 tấn (tăng 17,1%)... Hầu hết các cảng hàng không có tốc độ tăng trưởng hai con số, phát sinh nhu cầu xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng nhà ga, đường hạ cất cánh, trang thiết bị… với vốn đầu tư rất lớn. Điều này đặt áp lực không nhỏ cho hoạt động quản lý nói chung và nhất là lĩnh vực quản lý chi phí xây dựng nói riêng. Với suất đầu tư và quy mô lớn, cùng với những kiến trúc công cộng tiêu biểu như: Nhà ga, các kết cấu hạ tầng đường lăn, sân đỗ, cầu cạn…v..v. Công trình hàng không phản ánh bộ mặt riêng cũng như sự phát triển vượt bậc của ngành. Hiện nay, các 3 định mức xây dựng cho Công trình hàng không nằm rải rác trong các tập định mức do Bộ xây dựng công bố, hoặc các tập định mức xây dựng công trình mà không có được tập định mức chuyên ngành dành riêng cho ngành xây dựng công trình hàng không . Điều này dẫn đến những khó khăn trong việc triển khai thực hiện, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý chi phí.

- Trên cơ sở nghiên cứu khoa học và thực tiễn, nhóm thực hiện đề tài đề xuất danh mục các định mức xây dựng cần sửa đổi, bổ sung cho công trình hàng không dựa trên các tập định mức do Bộ xây dựng đã ban hành và các tập định mức xây dựng công trình riêng của từng công trình xây dựng hàng không.

Hiện nay Bộ Xây dựng đã ban hành các tập định mức dự toán như:
- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng;
- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP của Bộ Xây dựng;
- Định mức dự toán công tác sửa chữa công trình xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16-8-2007 của Bộ Xây dựng;
- Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (bổ sung) công bố kèm theo quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng;
- Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng;
- Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung);
- Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung); ...v...v.
 
Nhận xét: Một số định mức xây dựng công trình hàng không xuất hiện rải rác trong các tập định mức nêu trên, bên cạnh đó quá trình thực hiện các dự án công trình hàng không có xuất hiện một số các định mức xây dựng mới theo công trình, vì vậy việc “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng định mức xây dựng công trình hàng không” là cần thiết.

2. Mục tiêu của đề tài:
- Thông qua số liệu điều tra, thống kê, tổng hợp các loại định mức dự toán đã được sử dụng trong các công trình xây dựng ở các sân bay trên cả nước, phân tích, nghiên cứu đề xuất đưa ra danh mục các định mức dự toán còn thiếu, và xây dựng bổ sung một số định mức dự toán nằm trong giới hạn về thời gian và kinh phí được cấp để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét công bố làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Phương pháp nghiên cứu và giải pháp thực hiện:
- Phương pháp thống kê chọn mẫu kết hợp kinh nghiệm chuyên gia;
- Phương pháp so sánh, đối chiếu với việc khảo sát định mức thực tế.

4. Hiệu quả của đề tài:
- Bổ sung hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng công trình cho ngành hàng không.

5. Sản phẩm của đề tài:
- Tập hợp các định mức dự toán công trình hàng không đã được Bộ Xây dựng công bố, phân tích thống kê đề xuất danh mục xây dựng định mức mới bổ sung cho ngành hàng. Xây dựng định mức dự toán cho một số danh mục công việc chuyên ngành hàng không phổ biến đã đề xuất.

6. Kết cấu của đề tài:
Đề tài gồm 03 chương cụ thể như sau:
- Chương 1: Cơ sở lý luận, tổng quan về định mức dự toán xây dựng công trình hàng không.
- Chương 2: Lựa chọn phương pháp xây dựng định mức dự toán công trình hàng không.
- Chương 3: Xây dựng định mức dự toán cho một số công tác xây dựng công trình hàng không.
Các phụ lục:
- Sản phẩm của đề tài
- Các tài liệu tham khảo
Các tin liên quan:
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỰC HIỆN THEO MÔ HÌNH TỔNG THẦU EPC (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xác định và quản lý chi phí duy trì các dịch vụ công ích trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế hình thành, xác định và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng hệ chỉ tiêu đánh giá về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TƯ VẤN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LÀM CƠ SỞ NÂNG CAO CÔNG TÁC DỰ BÁO VÀ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BỔ SUNG CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi về định giá xây dựng phục vụ việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HOẢ TÁNG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán công tác lắp đặt đường ống bằng công nghệ khoan kích ống ngầm tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN, TÍNH CHẤT, BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐẶC THÙ TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (27/04 )
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn một số nội dung chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị; lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam (27/04 )
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM (27/04 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử