Viện Kinh tế xây dựng

Trả lời bạn đọc
Email In bài viết
Bạn anh ở địa chỉ theanh@moc.gov.vn hỏi:
Hỏi về điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán XDCT
26/07/2011 | 8908 lượt xem

Kính nhờ Bộ Xây dựng giúp tôi hiểu rõ hơn những vấn đề sau:

Việc điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình, khi áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản địa phương tính theo mức lương tối thiểu từ 144.000 đ/tháng lên mức lương tối thiểu 540.000 đ/tháng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 và Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 để áp dụng bù giá nhân công thì còn có công văn nào hướng dẫn cụ thể hơn không ?

Trần Công Vĩnh - Phòng kế hoạch kỹ thuật Cty TNHH XD-TM Quang Minh

DDC: 243 Tô Hiến  Thành - P13 - Quận 10 - Tp. HCM

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi Viện kinh tế xây dựng xin giải đáp như sau:

1. Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước lập theo các bộ đơn giá do các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương ban hành phù hợp với các định mức của Nhà nước lên mức lương tối thiểu 450.000 đ/tháng. nếu đơn giá XDCB địa phương tính theo mức lương tối thiểu là 144.000 đ/tháng thì chi phí nhân công và máy thi công được điều chỉnh với hệ số 4,32 và hệ số 1,55.

Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 hướng dẫn đều chỉnh dự toán những khối lượng thực hiện từ 01/01/2008 của dự toán xây dựng công trinh sử dụng vốn Nhà nước mà Người quyết định đầu tư chưa quyết định thực hiện chuyển tiếp theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP và đã được lập theo các đơn giá do các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương ban hành (tính theo thang lương thuộc bảng lương A.1.8 của Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 với mức lương tối thiểu 450.000 đ/tháng) lên mức lương tối thiểu 540.000 đ/tháng.

Trong trường hợp điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 144.000 đ/tháng lên mức lương tối thiểu 540.000 đ/tháng thì Knc=4,32x1,2 và Kmtc=1,55x1,08.

2. Thông tư 09/2008/TT-BXD và công văn số 1551/BXD-KTXD bổ sung Thông tư 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, còn việc điều chỉnh dự toán XDCT theo chế độ tiền lương thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006; Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 và Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009.

Email In bài viết

Video clip

Get the Flash Player to see this player.

MẠNG LIÊN KẾT

Giới thiệu sản phẩm

 

Tỷ giá - Giá vàng

(Nguồn: JSC, Sacombank-SBJ) (Nguồn: Eximbank)