Viện Kinh tế xây dựng

Suất vốn đầu tư XDCT
Bộ Xây dựng công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011
16/08/2012 09:21 | 17243 lượt xem

Ngày 09/08/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 725/QĐ-BXD về việc Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011

1. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là suất vốn đầu tư) là mức chi phí cần  thiết  để đầu tư xây dựng công trình mới  tính cho một đơn vị diện tích hoặc công suất, năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình.

Công suất, năng lực phục vụ theo thiết  kế của công trình là khả năng sản xuất hoặc khai thác sử dụng công trình theo thiết  kế được xác định bằng đơn vị đo thích hợp.

2. Giá xây dựng tổng hợp  bộ phận  kết cấu công trình  xây dựng (gọi tắt là giá xây dựng tổng hợp)  bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để  hoàn thành một đơn vị bộ phận kết cấu công trình xây dựng.

Bộ phận kết cấu công trình xây dựng là phần cấu thành của công trình xây dựng đáp ứng một mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về xây dựng, kỹ thuật.

3. Suất vốn đầu tư là công cụ hỗ trợ  cho việc xác định tổng  mức đầu tư dự án, lập và quản lý chi phí dự án đầu tư công trình xây dựng ở giai đoạn chuẩn  bị dự án.

Giá xây dựng tổng hợp là một trong những cơ sở để lập dự toán xây dựng công trình.

 
Bộ Xây dựng công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010
28/06/2011 10:02 | 21448 lượt xem

Ngày 22/03/2011, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 295/QĐ-BXD Công bố tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chi tiết văn bản mời bạn đọc xem tại đây./.

 
Quyết định số 411/QĐ-BXD ngày 31/03/2010 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009
28/06/2011 09:49 | 6423 lượt xem

Ngày 31/03/2010, Bộ Xây dựng đã có quyết số 411/QĐ-BXD công bố tập suất vốn đâu tư xây dựng công trình năm 2009. Dữ liệu suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009 kèm theo quyết định nói trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Bạn đọc xem nội dung chi tiết tại đây./.

 
Văn bản số 882A/VKT/ĐT của Viện Kinh tế Xây dựng công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp
28/06/2011 09:46 | 3026 lượt xem

Ngày 18/09/2009, Viện Kinh tế Xây dựng đã có văn bản số 882A/VKT/ĐT công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình: Nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp theo thiết kế điển hình tại quyết định số 14/2008/QĐ-BXD và quyết định số 131/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.
Tập suất vốn đầu tư này dùng để tham khảo khi xác định tổng mức đầu tư XDCT theo quy định hiện hành của nhà nước (Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình).
Bạn đọc xem nội dung chi tiết tại đây./.

 
Văn bản số 292/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2008
28/06/2011 09:43 | 3957 lượt xem

Ngày 03/03/2009, Bộ Xây dựng công bố tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008) kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư  và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Bạn đọc xem nội dung chi tiết tại đây./.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 2

Video clip

Get the Flash Player to see this player.

MẠNG LIÊN KẾT

Giới thiệu sản phẩm

 

Tỷ giá - Giá vàng

(Nguồn: JSC, Sacombank-SBJ) (Nguồn: Eximbank)