Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter
Ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu
(Nguyen van nam | 25/30/2018 | 13781  lượt xem)
Chúng tôi có gói thầu EPC: Thiết kế, mua sắm, chế tạo và thi công lắp đặt thực hiện theo Luật đấu thầu. Trong số các nhà thầu tham dự có một nhà thầu là Tổng công ty tham gia với tư cách là nhà thầu độc lập trong đó Tổng công ty giữ vai trò thực hiện phần công việc mua sắm trang thiết bị cho gói thầu EPC, các nhà thầu phụ khác là các công ty con của Tổng công ty thực hiện từng phần công việc như nêu trong HSDT, cụ thể: + Công ty con A: thực hiện công việc thiết kế. + Công ty con B: thực hiện công việc chế tạo. + Công ty con C: thực hiện công việc thi công lắp các công ty con của Tổng công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp. Giả sử HSDT của Tổng công ty đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cửa HSMT và được chủ đầu tư chọn là nhà thầu trúng thầu Để thuận tiện trong công tác phối hợp quản lý thực hiện hợp đồng căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, Tổng công ty dự kiến ký hợp đồng với chủ đầu tư theo một trong hai trường hợp sau: Trường hợp l:
Trả lời:

Trước khi đi vào câu trả lời cho câu hỏi nêu trên, chúng ta còn trao đổi lần lượt một số nội dung, cụ thể như sau:
1 Một số vấn đề chung: Theo các quy định về đấu thầu việc ký hợp đồng sau khi có Quyết định trúng thầu cần đảm bảo một số yêu cầu sau:
 a) Hợp đồng là văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên nhưng phải phù hợp với   Quyết định phê duyệt kết  qủa lựa chọn nhà thầu (Khoản 31) Điều 4 Luật đấu Thầu)
 b) Hợp đồng được ký kết phải căn cứ Quyết định phê duyệt và văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (điểm b Khoản 1 Điều 54 Luật Đấu thầu).  
c) Văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu  phải bao gồm một số nội dung, trong đó có nội dung "Tên nhà thầu trúng thầu” (điểm a Khoản 2 Điều 40 Luật đấu thầu). Qua các quy định trên thấy rằng:  Nhà thầu trúng thầu khi ký hợp đồng với chủ đầu tư thì phải theo đúng tư cách tham gia như nêu trong HSDT đã nộp phù hợp với Quyết định trúng thầu. Chủ đầu tư chỉ ký hợp đồng với nhà thầu chính (dù là nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh). Các nhà thầu phụ bao gồm cả các nhà thầu không phải là thành viên trong liên danh, không chịu trách nhiệm tham gia đấu thầu thì có thể ký hợp đồng hoặc thỏa thuận với nhà thầu chính (Khoản 17 Điều 4 Luật đấu thầu)
2. Về tình huống nêu ra:
Đối với trường hợp 1 Theo các thông tin thì Tổng công ty tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu độc lập nên sau khi được trúng thầu, Tổng công ty ký hợp đồng với chủ đầu tư là phù hợp với các quy định hiện hành. Danh sách các nhà thầu phụ (bao gồm công ty con A, B và C) đã được nhà thầu chính (Tổng công ty) đăng ký  trong HSDT (theo mẫu yêu  cầu kê khai về nhà thầu phụ như trong HSMT) và với các nội dung về phạm vi, khối lượng công việc và giá trị tương ứng của từng nhà thầu phụ. Việc này là cần thiết để đảm bảo tính khả thi trong đánh giá HSDT và cũng là cơ sở cho chủ đầu tư giám sát việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu nhằm đạt được các yêu cầu của gói thầu    Việc đăng  ký nhà thầu phụ còn có một ý nghĩa quan trọng khác. Theo quy định tại Khoản 14 Điều 12 Luật đấu thầu và dược cụ thể hóa ở Khoản 2 Điều 65 NĐ 85/CP thì trường hợp "Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác trên 10% giá trị phải thực hiện (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) nêu trong hợp đồng đã ký" thì bị coi là chuyển nhượng hợp đồng, là vi phạm Điều 12 Luật đấu thầu và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 1 năm đến 3 năm. Do vậy, đôi khi do sơ ý không đăng ký thầu phụ trong hợp đồng thì có thể dẫn đến nhà thầu bị quy kết chuyển nhượng hợp đồng Và bị xử phạt như vừa đế cập. Còn quan hệ giữa công ty C (nhà thầu phụ) với các nhà thầu phụ còn lại (công ty A và B) là vấn đề nội bộ giữa các nhà thầu phụ hoặc giữa các nhà thầu phụ và nhà thầu chính. Việc đăng ký chi tiết về việc phân giao giữa các nhà thầu phụ như đã đề cập là cần thiết đề chứng minh tính khả thi trong thực hiện hợp đồng.
Đối với trường hợp 2 Như đề cập trong điểm 1    nêu trên, Tổng công ty dự  thầu với tư cách là nhà thầu chính thì Tổng công ty phải ký hợp đồng với chủ đầu tư. Trường hợp đại diện hợp pháp (đại diện theo pháp luật) của Tổng công ty không ký được vì một lý do nào đó thì phải có "Giấy ủy quyền" cho cấp phó, cấp dưới, Giám đốc chi nhánh người đứng đầu văn phòng đại diện ký thay. Mẫu giấy ủy quyền  thường là Mẫu số 2 trong HSMT và cần được nhà thầu tuân thủ khi sử dụng.
Trở lại anh huống nêu ra thấy rằng công ty C (Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp) là một pháp nhân độc lập với Tổng công ty (nhà thầu chính) do đó việc ủy quyền của Tổng công ty cho công ty C là không phù hợp với nội dung ủy quyền trong HSMT. Theo quy định về đấu thầu việc chuyển trách nhiệm thực hiện hợp đồng từ pháp nhân (Tổng công ty - nhà thầu chính) sang một pháp nhân khác (công ty con C - công ty cố phần) được coi là chuyển nhượng hợp đồng và bị xử lý như đã đề cập ở trên. Việc chủ đầu tư ký hợp đồng với công ty con C cũng là không hợp lệ, là vô nghĩa vì công ty C không tham gia đấu thầu. Do vậy, việc công ty C ký tiếp hợp đồng với các công ty con A và B trong tình huống đã nêu cũng không còn ý nghĩa để xem xét. Như vậy việc thực hiện ký Hợp đồng theo Trường hợp 2 là không phù hợp với quy định hiện hành. Tổng công ty chỉ có thể xem xét thực hiện theo Trường hợp 1 với các nội dung đã nêu trên.
TS. Nguyễn Việt Hùng   
(Nguồn Báo Đấu thầu số 70, ngày 8/4/2014)
 
Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các câu hỏi khác:
Hướng dẫn điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng (12/02 )
Ký phụ lục hợp đồng để thay đổi phương thức thanh toán được không? (12/02 )
Điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng (12/02 )
Áp dụng loại hợp đồng trọn gói đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn (12/02 )
Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng (12/02 )
Hướng dẫn điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng (12/02 )
Hợp đồng trọn gói được điều chỉnh trong trường hợp nào? (12/02 )
Quy định bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng xây dựng (12/02 )
Hướng dẫn điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng (12/02 )
Hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định (12/02 )
Có quy định về giá trị hợp đồng tạm tính? (12/02 )
Về việc Ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu  (12/02 )
Về việc Hợp đồng theo đơn giá với gói xây lắp (12/02 )
Về việc Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (12/02 )
Về việc Hợp đồng nguyên tắc (12/02 )
Về việc Thanh toán hợp đồng khi tăng khối lượng thi công (12/02 )
Về việc Chỉ định nhà thầu khác thay thế khi nhà thầu cũ vi phạm hợp đồng  (12/02 )
Về việc Đề nghị hướng dẫn điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng xây dựng (12/02 )
Về việc Về việc làm phụ lục hợp đồng (12/02 )
Về việc Khối lượng phát sinh (12/02 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng:  
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Email: vienkinhtexd@gmail.com
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
 
 
Thông tin quảng cáo