Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter
Hỏi đáp về pháp luật đấu thầu
(Tinh huong dau thau | 12/57/2018 | 7042  lượt xem)
Trả lời:

Bạn Tình huống đấu thầu ở địa chỉ tinhhuong1@gmail.com hỏi:

Báo Đấu thầu số 155 ra ngày  05/8/2010 đã đề cập một số tình huống trong đấu thầu, bài viết sau đây tiếp tục cung cấp tới bạn đọc một vài tình huống và cách áp dụng pháp luật đấu thầu dùng các trường hợp này.
Xem xét tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu 
Công ty X tố chức đấu  thầu gói thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu (HSMT) quy định: Thời gian có hiệu lực bảo đảm dự thầu (BĐDT) là 150 ngày kế từ thời điểm đóng thầu Thời điểm đóng thầu quy đinh trong HSMT là 14h ngày 07/12/2009. Trong khi đó bảo lãnh dự thầu (BLDT) do ngân hàng phát hành của nhà thầu A lại ghi: hiệu lực của BĐDT là 150 ngày kể từ 14h ngày 07/12/2009 đến hết ngày 05/5/2010". Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) cho rằng, tới 14h ngày 06/5/2010, BLDT của nhà thầu A mới đạt 150 ngày nên BLDT nêu trên không hợp lệ do có thời gian hiệu lực ngắn hơn quy định. 
Câu hỏi 1: Đánh giá của tổ chuyên gia có phù hợp với quy đinh của pháp luật đầu thầu hay không?

Câu hỏi 2: Trường hợp chủ đầu tư tạm ứng  cho nhà thầu sau khi lý hợp đồng với nhà thầu trúng chỉ định thầu có trái quy định hay không?

Câu hỏi 3: Tổng Công ty X giao cho Công ty X1 thực hiện các gói thầu thuộc dự án A thì có được coi là áp dụng hình thức tự thực hiện hay không? 
 
Trả lời:

Trả lời:

Trả lời câu hỏi 1: Theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Nghị định 85/2009/NĐ-CP, thời gian có hiệu lực của BĐDT là số ngày được tính từ ngày đóng thầu Tính từ thời điểm đóng thầu  đến 24h của ngày đó), đến 24h của ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định của HSMT : Đối với trường hợp của bên mời thầu X, thời gian có hiệu lực của BĐDT trong HSMT chỉ quy định số ngày và quy định cụ thể ngày bắt đầu mà không quy định cụ thể ngày kết thúc hiệu lực, vì vậy cần áp dụng quy định vừa nên để tính ngày cuối cùng có hiệu lực của BĐDT. Theo đó, từ thời điểm đóng thầu là : 14h ngày 07/12/2009 đến hết 24h ngày 07/12/2009, BĐDT được tính là có hiệu lực 01 ngày. Do vậy, đến hết 24h ngày 05/5/2010 thì BĐDT đủ hiệu lực 150 ngày. Khi tham gia đấu thầu, nhà thầu A đã thực hiện biện pháp BĐDT là thư bảo lãnh của ngân Hàng, thư bảo lãnh nêu trên có    hiệu lực từ 14h ngày 07/12/2009 (là ngày đóng thầu  theo quy định trong HSMT) đến hết ngày 05/5/2010 (ngày cuối cùng BĐDT cần có hiệu lực theo cách tính nêu trên). Như vậy, BLDT của nhà thầu A là hợp lệ do có hiệu lực đảm bảo theo đúng quy định (giả thiết các yêu cầu khác của BĐDT đều đảm bảo). Hiểu đúng cụm từ “ ứng vốn” trong qui định về chỉ định thầu Điểm c khoản 3 Điều 40 Nghị định 85/2009/NĐ-CP quy định một trong các điều kiện áp dụng chỉ định thầu là: đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu. Không quy định nhà thầu ứng vốn để thực hiện gói thầu là điều kiện để chì định thầu.   

Trả lời câu hỏi 2 : Quy định tại điểm c khoản 3 Điều 40 Nghị định 85/2009/NĐ-CP được hiểu là một  trong các điều kiện để gói thầu áp dụng chỉ định thầu là phải được bố trí vốn theo tiến độ thực hiện của gói thầu chủ đầu tư không được đưa ra yêu cầu nhà thầu ứng vốn để thực hiện gói thầu là điều kện để được đề nghị chỉ định thầu. Điều này không liên quan đến việc chủ đầu tư tạm ứng cho nhà  thầu được chỉ định thầu một khoản tiền để thực hiện gói thầu:  Tuy nhiên, trường hợp tạm ứng cho nhà thầu thì chủ đầu tư cần quy định rõ giá trị, thời hạn tạm ứng và cách thức hoàn trả tiền tạm ứng phù hợp với quy định của pháp luật trong hồ sơ yêu cầu (HSYC) chỉ định thầu. Trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu nêu trên nộp bảo lãnh tiền tạm ứng để đảm bảo khoản tiền tạm ứng được sử dụng đúng mục đích. Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng được quy định trong các mẫu HSMT ban hành kèm theo các thông tư: số 01/2010/TT- BKH, số 02/2010/TT-BKH, số 05/2010/TT-BKH, số 06/2010/TT-BKH và mẫu HSYC chỉ định thầu xây lắp. ban hành  kèm theo Thông tư  số 04/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Công ty me giao cho công ty con thực hiện, có xem là tự thực hiện Tổng Công ty X là chủ đầu tư dự án A thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Công ty Xi là công ty con của Tổng công ty X có chức năng, ngành nghề kinh doanh phù hợp với một số gói thầu thuộc dự án A. 

Trả lời câu hỏi 3: Điều 23 Luật Đấu thầu và Điều 44 Nghị định 85/2009/NĐ-CP quy định về hình thức tự thực hiện. Theo đó tự thực hiện được áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư là nhà thầu có đủ năng  lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu thuộc dự án do mình quản lý và sử dụng, tư vấn giám sát việc thực hiện gói thầu phải độc lập với chủ đầu tư về tổ chức và tài chính. Đối với câu hỏi nêu trên,  hai trường hợp sau cần phân biệt: Trường hợp thứ nhất là Công ty Xl là đơn vị phụ thuộc của Tổng Công ty X, không đảm bảo tư cách hợp lệ của một nhà thầu theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu, do đó, việc Tổng Công ty X giao cho công ty Xl thực hiện gói thầu thuộc dự án A được coi là áp dụng hình thức tự thực hiện. Khi áp dụng hình_ thức tư thực hiện, chủ đầu tư  là Tống Công tỷ X phải đảm bảo đáp ứng năng lực, kinh nghiệm và các điều kiện khác quy định tại Điều 44 Nghị định 85/2009/NĐ-CP. Trường hợp thứ hai là Công ty X1 là pháp nhân độc. lập đảm bảo tư cách hợp lệ của một nhà thầu theo quy định tại Điều 7 của Luật Đấu thầu, do đó, Tổng Công ty X không được lựa chọn công ty Xl để thực hiện gói thầu dưới hình thức tự thực hiện mà phải tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định.  Ngoài ra, cần lưu ý rằng, theo quy định tại khoản 2 Điếu 2 Luật Sửa đổi và khoản 2 Điều 3 Nghị định 85/2009/NĐ-CP, khi chủ đầu tư công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn của công ty con thì công ty con không được tham gia đấu thầu các gói thầu của công ty mẹ do không đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.  

Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
Các câu hỏi khác:
Có thể ký số trên bản vẽ thiết kế? (29/03 )
Tổ chức nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN như thế nào? (29/03 )
Hạng chứng chỉ hành nghề xây dựng? (29/03 )
Lập, thẩm định, phê duyệt đối với dự án không có cấu phần xây dựng (29/03 )
Thời gian thực hiện gói thầu gồm cả thời gian nghiệm thu (29/03 )
Có tính giảm phí dự phòng khi giảm giá dự thầu? (29/03 )
Thay đổi nhân sự phải điều chỉnh chứng chỉ năng lực xây dựng? (29/03 )
Lắp đặt nội thất công trình không cần chứng chỉ xây dựng (29/03 )
Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng thế nào? (29/03 )
Về Kiểm toán công trình (29/03 )
Về Thời điểm áp dụng thông tư 05/2009 của Bộ Xây dựng (29/03 )
Về Hao phí bê tông trong bê tông cọc khoan nhồi đổ bằng bơm (29/03 )
Về vấn đề phát sinh, thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự toán, điều chỉnh hợp đồng khi có phát sinh (29/03 )
Về việc Điều chỉnh giá hợp đồng (29/03 )
Hỏi về áp dụng suất vốn đầu tư cho diện tích tầng hầm mở rộng (29/03 )
Hỏi về cách lập dự toán (29/03 )
Về Chi phí vật liệu và ngày công lao động đô thị (29/03 )
Về Bổ sung báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình (29/03 )
Về Công tơ điện là thiết bị hay vật liệu trong dự toán (29/03 )
Về Ngành Điện kỹ thuật có được cấp CCKSĐG không (29/03 )
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-24) 397 421 52; (84-24) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử