Chào mừng bạn đến với website  kinhtexaydung.gov.vn
 
Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter
Chi phí khấu hao TSCĐ
( | 07/06/2018 | 1994  lượt xem)
Trả lời:

Câu hỏi: Hiện tại công ty chúng tôi đã ký hợp đồng với Ban quản lý dự án để thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải từ năm 2008 đến nay.

Trong quá trình thực hiện công việc, hai bên đã ký hợp đồng dịch vụ công ích theo hình thức đặt hàng, căn cứ theo nghị định 31/2005/NĐ-CP ngày 11/03/2005 về quy định về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và quyết định 256/2006/QĐ-Ttg ngày 09/11/2006 về “Ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích”.

Dự toán công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải hàng năm trên địa bàn được lập theo thông tư 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 về “Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị”; quyết định 13/2007/QĐ-BXD ngày 23/04/2007 về “Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị” và các văn bản hiện hành.

Tuy nhiên, theo quyết định 13/2007/QĐ-BXD ngày 23/04/2007, các dự toán hàng năm được xây dựng và phê duyệt chỉ bao gồm chi phí nhân công, ca máy, hóa chất và nguyên vật liệu phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Chi phí khấu hao Tài sản cố định (TSCĐ) mới chỉ được tính cho phương tiện vận chuyển và thiết bị chứa chất thải. Các chi phí khấu hao TSCĐ khác chưa được kết cấu trong dự toán hàng năm.

Mặt khác, căn cứ theo các Quyết định, Thông tư của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ, thì khấu hao TSCĐ được tính vào cơ cấu chi phí và giá thành toàn bộ hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh.

Để có cơ sở pháp lý tính chi phí khấu hao TSCĐ cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn gửi cho Ban quản lý dự án, chúng tôi mong được hướng dẫn các nội dung sau:
  • Các cơ sở pháp lý để cho phép tính toán chi phí khấu hao TSCĐ cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn;
  • Thời điểm cho phép hỗ trợ kinh phí chi trả chi phí khấu hao TSCĐ.
Chúng tôi gửi kèm theo toàn bộ hồ sơ tổng hợp chi phí khấu hao TSCĐ từ năm 2008 đến năm 2014.
 
Trả lời:
1. Theo quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, dự toán chi phí công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn bao gồm các chi phí trực tiếp (nhân công, máy, hóa chất, nguyên vật liệu), chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức. Trong các khoản mục chi phí cầu thành dự toán, chi phí khấu hao máy và thiết bị thu gom, vận chuyển đã được xác định trong giá ca máy thu gom, vận chuyển chất thải rắn; chi phí khấu hao tài sản cố định của bộ phận quản lý (văn phòng làm việc, các trang thiết bị phục vụ quản lý) đã xác định trong chi phí quản lý chung. Riêng chi phí khấu hao các hạng mục công trình của khu xử lý chất thải rắn (bãi chôn lấp, khu xử lý nước rỉ rác, đường giao thông dẫn vào bãi chôn lấp, trạm bơm,…) chưa được xác định trong đơn giá xử lý chôn lấp chất thải rắn (đơn giá tính theo định mức do Bộ Xây dựng công bố chưa bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định của khu xử lý chất thải rắn).

2. Theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính về phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ, khi xác định giá hàng hóa, dịch vụ theo phương pháp chi phí được phép tính khấu hao tài sản cố định vào giá hàng hóa, dịch vụ. Theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính, tất cả tài sản cố định của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao tài sản cố định (trừ một số tài sản cố định quy định tại Khoản 1, Điều 9 của Thông tư số 45/2013/TT-BTC) và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, việc phân bổ chi phí khấu hao các hạng mục công trình của khu xử lý chất thải rắn trong dự toán chi phí công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp chất thải rắn là cần thiết đối với các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn không sử dụng vốn của nhà nước.

3. Việc Quý Công ty tính, phân bổ chi phí khấu hao các hạng mục công trình của khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt (bãi chôn lấp, khu xử lý nước rỉ rác, đường giao thông dẫn vào bãi chôn lấp, trạm bơm,…) như trong hồ sơ đề xuất là chuẩn xác, ngoại trừ phần chi phí khấu hao văn phòng và thiết bị văn phòng đã được tính trong chi phí quản lý chung. Đối với chi phí khấu hao các hạng mục công trình nêu trên chưa được tính trong dự toán chi phí từ năm 2008 đến nay, Quý công ty và Ban quản lý dự án cần cùng nhau thỏa thuận để có phương thức thanh toán phù hợp.

Danh sách bình luận (0):
 
Hủy Gửi
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:
 
Hủy Gửi
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-24) 397 421 52; (84-24) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử