Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter
Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng02/01/2017 07:17 | 1844  lượt xem Chi tiết >>
Quyết định số 6061/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương về việc công bố định mức dự toán xây dựng chuyên ngành Công tác Xây lắp đường dây tải điện08/07/2015 04:59 | 3558  lượt xem Chi tiết >>
Quyết định số 6060/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương về việc công bố định mức dự toán xây dựng chuyên ngành Công tác Lắp đặt trạm biến áp08/07/2015 04:35 | 6849  lượt xem Chi tiết >>
Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.27/05/2015 09:20 | 2521  lượt xem Chi tiết >>
Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị.27/05/2015 09:19 | 2100  lượt xem Chi tiết >>
Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.27/05/2015 09:18 | 1924  lượt xem Chi tiết >>
Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị.27/05/2015 09:18 | 1761  lượt xem Chi tiết >>
Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).27/05/2015 09:16 | 9822  lượt xem Chi tiết >>
Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng. Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).27/05/2015 09:15 | 12690  lượt xem Chi tiết >>
Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng. Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)27/05/2015 09:13 | 5325  lượt xem Chi tiết >>
Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng. Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).27/05/2015 09:12 | 8699  lượt xem Chi tiết >>
Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng. Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung).27/05/2015 09:10 | 5886  lượt xem Chi tiết >>
Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 13/6/2009 của Bộ Xây dựng. Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần sửa chữa.27/05/2015 09:09 | 5054  lượt xem Chi tiết >>
Công văn 1784 /BXD-VP, ngày 16 tháng 8 năm 2007. Công bố Định mức vật tư trong xây dựng.27/05/2015 09:08 | 9801  lượt xem Chi tiết >>
Công văn 1783/BXD–VP, ngày 16 tháng 8 năm 2007. Công bố định mức dự toán Xây dựng công trình – Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình.27/05/2015 09:06 | 1235  lượt xem Chi tiết >>
Công văn 1782/BXD–VP, ngày 16 tháng 8 năm 2008. Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy, thiết bị.27/05/2015 09:04 | 2602  lượt xem Chi tiết >>
Công văn 1781/BXD–VP, ngày 16 tháng 8 năm 2007. Công bố định mức dự toán Xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.27/05/2015 09:03 | 1991  lượt xem Chi tiết >>
Công văn 1780 /BXD–VP, ngày 16 tháng 8 năm2007. Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.27/05/2015 08:58 | 1975  lượt xem Chi tiết >>
Công văn 1779 /BXD-VP, ngày 16 tháng 8 năm 2007. Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát Xây dùng.27/05/2015 08:57 | 9960  lượt xem Chi tiết >>
Công văn 1778 /BXD-VP, ngày 16 tháng 08 năm 2007. Công bố định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng27/05/2015 08:46 | 4284  lượt xem Chi tiết >>
Trang 1/2
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-4) 397 421 52; (84-4) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987;   Email: VienKTXD@moc.gov.vn
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử