Để một text box để khắc phục lỗi không bắt sự kiện khi enter
Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước23/07/2015 03:52 | 2485  lượt xem Chi tiết >>
Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động10/07/2015 04:08 | 3121  lượt xem Chi tiết >>
Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về việc Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số từ 2,34 trở xuống14/05/2015 03:40 | 2196  lượt xem Chi tiết >>
Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17/3/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2.34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ14/05/2015 02:38 | 1304  lượt xem Chi tiết >>
Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc13/02/2015 09:59 | 1467  lượt xem Chi tiết >>
Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/1/2015 của Bộ lao động thương binh xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước12/01/2015 11:08 | 2953  lượt xem Chi tiết >>
Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động11/11/2014 09:56 | 1212  lượt xem Chi tiết >>
Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang13/08/2014 10:33 | 3609  lượt xem Chi tiết >>
Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động 13/08/2014 10:13 | 0  lượt xem Chi tiết >>
Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung13/08/2014 10:11 | 1352  lượt xem Chi tiết >>
Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động13/08/2014 10:09 | 0  lượt xem Chi tiết >>
Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung13/08/2014 10:06 | 1448  lượt xem Chi tiết >>
Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động13/08/2014 10:01 | 0  lượt xem Chi tiết >>
Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung13/08/2014 09:59 | 1809  lượt xem Chi tiết >>
Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động13/08/2014 09:53 | 0  lượt xem Chi tiết >>
Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung13/08/2014 09:47 | 1853  lượt xem Chi tiết >>
Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động13/08/2014 09:43 | 0  lượt xem Chi tiết >>
Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động13/08/2014 09:22 | 0  lượt xem Chi tiết >>
Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung 13/08/2014 09:12 | 1746  lượt xem Chi tiết >>
Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung13/08/2014 09:10 | 2150  lượt xem Chi tiết >>
Trang 1/2
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Mọi thắc mắc qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại nóng: (84-4) 397 421 52; (84-4) 382 159 87
Về đầu trangTrang chủ
Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 39742152;    Fax: (84-4) 38215987;   Email: VienKTXD@moc.gov.vn
Giấy phép số 205/GP-TTĐT ngày 14/11/2016 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử